Wiadomości branżowe

Ogłoszenie wyników Rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm

6 grudnia br. o godz. 18.00 w siedzibie centrali BRE Banku, przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie odbyła się finałowa Gala innowacyjności, podczas której został ogłoszony Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm. Wydarzenie związane jest z programem badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz BRE Bank SA i Gazetę Prawną. 

Gala innowacyjności została zorganizowana w ramach II edycji Programu badań nad innowacyjnością polskich przedsiębiorstw, którego celem jest zidentyfikowanie i wyłonienie przedsiębiorstw o znamionach innowacyjności. W ten sposób BRE Bank ? wspólnie z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz trzecim Partnerem Programu – Gazetą Prawną – promuje  firmy, które zmieniają i ulepszają obraz polskiej gospodarki. Celem projektu jest również pobudzanie procesów innowacyjnych oraz upowszechnianie innowacyjnych wzorców i modeli biznesowych w otoczeniu rynkowym. 
 Gala w Warszawie zakończyła tegoroczny Program badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki.

Podczas uroczystości wręczono nagrody najbardziej innowacyjnym firmom. Liderzy ogólnopolskiego rankingu i podrankingów otrzymali statuetki Kamertona innowacyjności i certyfikaty innowacyjności.

Wydarzenie stało się również okazją do debaty na temat innowacyjności. Uczestnicy panelu dyskusyjnego starali się odpowiedzieć na pytanie czy gospodarka może być konkurencyjna bez innowacyjności. W debacie wzięli udział:

 • Sławomir Lachowski – Prezes Zarządu BRE Banku SA
 • Olaf Gajl – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Marek Roter – Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft
 • prof. Tadeusz Baczko – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN  
 • Łukasz Wejchert – Prezes Zarządu Onet.pl
 • Włodzimiesz Hausner – Dyrektor Naczelnej Organizacji Technicznej
 • Wojciech Wyszogrodzki  – Wiceprezes Zarządu HTL Strefa SA
 • Tomasz Sielicki ? Prezydent Grupy ComputerLand
 • Paweł Karłowski ? p.o. Prezes Zarządu Netia

Metodologia badań
Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za badania jest Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Eksperci z INE PAN opracowali autorską metodologię badań, która mierzy aspekty ilościowe, jak i jakościowe. 

W analizie PAN uwzględniane są: innowacyjność rynkowa, procesowa, skala i intensywność nakładów na badania i rozwój oraz ilość pozyskanych patentów, a także zdolność wszczepienia się w złożone sieci powiązań między nauką a praktyką, jakie istnieją w Europie, nowe użyte technologie, zastosowane rozwiązania informatyczne, nowatorskie rozwiązania rynkowe, nagrody, wyróżnienia, medale na wystawach krajowych i zagranicznych, certyfikaty. Aspekty ilościowe badane są na podstawie informacji dostarczanych przez przedsiębiorstwa oraz danych statystycznych. W obszarach trudno mierzalnych i jakościowych włączone są oceny eksperckie oraz podejście dynamiczne, które uwzględnia ciągłość i porównywalność ocen innowacyjności z roku na rok i między przedsiębiorstwami. Prace zespołu realizacyjnego wspierają eksperci z przedsiębiorstw, którzy zgłosili gotowość współpracy przy ocenach innowacyjności. 

Liderzy Rankingów
Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm

 1. CMG KOMAG
 2. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Świdnik” S.A.
 3. ALSTOM Power Sp. z o.o.

 Ranking najbardziej innowacyjnych firm Regionu ? Warszawa (woj. mazowieckie, lubelskie i podlaskie)

 1. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Świdnik” S.A.
 2. ALSTOM Power Sp. z o.o.
 3. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów 

Ranking najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw

 1. CMG KOMAG
 2. Hydromega
 3. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów

Ranking najbardziej innowacyjnych mikrofirm

 1. ChemTech-ProSynTech
 2. CTC Sp. z o.o.
 3. Innowacyjne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLIN Sp. z o.o.

Ranking najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego

 1. BIOWET PUŁAWY Sp. z  o.o.
 2. ADAMED Sp. z o.o. 
 3. BIOTON SA

Patronat nad galą finałową objęła prof. Danuta Hűbner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Patronem honorowym cyklu regionalnych gal innowacyjności jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy