Wiadomości branżowe

Nowe ubezpieczenia w ramach Pakietu Bezpieczna Karta

MultiBank – detaliczna część BRE Banku S.A. – od 1 grudnia br. zmienia warunki ubezpieczenia kart debetowych w ramach Pakietu Bezpieczna Karta. Zmodyfikowane warunki ubezpieczenia dotyczą, wprowadzonych w tym roku do oferty MultiBanku, nowych kart debetowych Visa Electron, Visa Classic i Visa Business Electron, z możliwością zmiany numeru PIN. W ramach ubezpieczenia od nieuprawnionego użycia karty nowością jest ubezpieczenie transakcji internetowych oraz transakcji dokonanych z użyciem PIN-u. Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie transakcje dokonane przed zastrzeżeniem karty, bez względu na czas dokonania transakcji, z sumą ubezpieczenia odpowiadającą równowartości 150 euro. Modyfikacja w zakresie ubezpieczenia od rabunku gotówki podjętej z bankomatu dotyczy podwyższenia sumy ubezpieczenia do 5 000 zł oraz wydłużenia ochrony ubezpieczeniowej do 2 godzin od dokonania wypłaty gotówki. Miesięczna opłata za korzystanie z Pakietu Bezpieczna Karta wyniesie 1 zł.

 

Nowy Pakiet Bezpieczna Karta mogą wykupić posiadacze kart Visa Electron, Visa Classic oraz Visa Business Electron o numerach zaczynających się od cyfr 432937, 432938 lub 432945. Posiadacze pozostałych kart debetowych, wydanych przez MultiBank, do momentu podpisania Umowy o korzystanie z kart płatniczych i wymiany karty na nową mogą korzystać z Pakietu Bezpieczna Karta na dotychczasowych warunkach.

 

Klienci, którzy chcą korzystać z całkowitego zwolnienia z odpowiedzialności za transakcje dokonane przy użyciu utraconej i zastrzeżonej karty, powinni: podpisać Umowę o korzystanie z kart płatniczych, wykupić nowy Pakiet Bezpieczna Karta oraz wymienić kartę na nową, wyposażoną w usługę zmiany PIN-u.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy