Nowe struktury w Kredyt Banku

Od 15 do 29 marca w Kredyt Banku dostępne są dwie nowe edycje lokat strukturyzowanych, oparte o kurs CHF/PLN. 3-miesięczne lokaty mogą przynieść 10% zysku w skali roku.

Kredyt Bank zaproponował 3-miesięczne lokaty strukturyzowane oparte o kurs CHF/PLN. Atutem oferty, poza najkrótszym obecnie na rynku terminem jest tylko jeden dzień obserwacji kursu na koniec trwania lokaty oraz możliwość wyboru strategii inwestycyjnej.

- Ze względu na zmienność kursów walutowych oraz duże zainteresowanie „krótkimi” produktami inwestycyjnymi, postanowiliśmy zaproponować dwie 3-miesięczne lokaty strukturyzowane oparte o kurs CHF/PLN. Obecnie na rynku oferowanych jest 7 lokat strukturyzowanych, ale tylko Kredyt Bank proponuje ofertę z tak krótkim terminem zapadalności – powiedziała Katarzyna Kulaj, menedżer w Departamencie Marketingu Kredyt Banku.

Tym razem do wyboru są dwie strategie inwestycyjne zakładające wzrost lub spadek kursu CHF/PLN.

Strategia na spadek kursu CHF (umocnienie złotego) – to strategia zakładająca umocnienie się złotego względem kursu CHF (odsetki od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs CHF/PLN wg NBP w dniu obserwacji znajdzie się poniżej kursu początkowego, pomniejszonego o 0,10 PLN.

Strategia na wzrost kursu CHF (osłabienie złotego) – to strategia zakładająca osłabienie się złotego względem kursu waluty CHF (odsetki od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs CHF/PLN wg NBP w dniu obserwacji znajdzie się powyżej kursu początkowego, powiększonego o 0,10 PLN).

Możliwe do uzyskania oprocentowanie – 10% w skali roku na koniec okresu inwestycji uzależnione jest od kursu średniego CHF/PLN wg. NBP oraz wybranej strategii zakładającej odpowiednie wahania tego kursu. Kurs początkowy ustalany jest po zakończeniu subskrypcji, w pierwszym dniu trwania lokaty na podstawie rzeczywistego poziomu kursu CHF/PLN publikowanego w Tabeli A na stronie internetowej NBP, dn. 30.03.2012 po godzinie 11:00.

- Dużą zaletą proponowanych produktów, znacznie ograniczającą ryzyko inwestycji jest tylko jeden moment obserwacji kursu, który przypada na koniec okresu trwania lokaty – dodaje Katarzyna Kulaj

Klienci otrzymują zawsze 100% ochrony kapitału na dzień zakończenia okresu umownego.
W przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu depozytowego, oprocentowanie na lokacie nie zostanie naliczone, a z kwoty zainwestowanego kapitału zostanie pobrana malejąca opłata manipulacyjna w wysokości od 2 do 1%.

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top