Wiadomości branżowe

Nowa usługa sms w MultiBanku

Klienci MultiBanku mogą już korzystać z usługi powiadomień sms, monitorującej zmiany na rachunku przez 24 godziny na dobę. Wiadomość wysyłana jest w czasie rzeczywistym, w momencie wystąpienia zdarzenia.  

Nowa usługa ma dodatkowo usprawnić zarządzanie finansami, umożliwiając klientom dostęp do informacji na temat rachunku 24 godziny na dobę, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują oraz możliwości podłączenia do internetu. Aby sprawdzić stan konta klient nie musi nawet logować się do systemu transakcyjnego. Wybrane przez niego informacje np. o przelewach wychodzących czy obciążeniach rachunku, wysyłane są na podany numer, natychmiast po zarejestrowaniu zmiany (z wyłączeniem czasu, w którym klient nie chce otrzymywać powiadomień, np. w godzinach nocnych).

Dzięki powiadomieniom sms klienci zyskują pewność, że o istotnych zmianach dotyczących stanu ich finansów, m.in. zmianach na rachunkach czy autoryzacjach transakcji kartowych, dowiedzą się natychmiast po ich zajściu, niezależnie od tego gdzie aktualnie będą  mówi Bartłomiej Wasiuk, naczelnik wydziału klientów zamożnych MultiBanku.

Usługa dostępna jest dla wszystkich klientów banku, których numer telefonu komórkowego zostanie zarejestrowany w bazie MultiBanku. Aby ją uruchomić wystarczy zalogować się do internetowego systemu transakcyjnego (zakładka Powiadomienia) lub złożyć dyspozycję za pośrednictwem multilinii. Powiadomienie może też zostać wysłane na wybrany przez klienta adres e-mail. Tego rodzaju zestawienia generowane są bezpłatnie, raz dziennie.

Informacje dodatkowe:
W ramach usługi sms dostępne są trzy taryfy:

Nazwa abonamentu

Standard

Optimum

Premium

Cena abonamentu

0 PLN

2,50 PLN

5 PLN

Ilość darmowych powiadomień sms w abonamencie

0

10

30

Cena za powiadomienie poza pakietem

0,35 PLN

0,30 PLN

0,20PLN

Usługę powiadamiania sms lub e-mail może uruchomić każdy klient, który:
– posiada w banku rachunek indywidualny lub firmowy
– posiada w MultiBanku zarejestrowany numer telefonu komórkowego (w przypadku powiadomień e-mail dodatkowo adres e-mail),
– autoryzuje transakcje za pomocą kodów SMS.

Częstotliwość otrzymywania powiadomień:
– powiadomienia SMS wysyłane są on-line, w momencie wystąpienia zdarzenia. Klient może też sam zdefiniować godziny, w których chce otrzymywać wiadomości, np. wykluczając godzinny nocne (jeżeli zdarzenie występuje poza wskazanym czasem, wiadomość zostanie dostarczona po jego zakończeniu),
– powiadomienia e-mail wysyłane są raz dziennie i zawierają informacje z dnia poprzedniego.

Przykładowe rodzaje powiadomień:
– powiadomienia do rachunków, m.in. o przelewach wychodzących, przychodzących, niezrealizowanych transakcjach
– powiadomienia do kart debetowych, m.in. o blokadach, odmownie autoryzacji
– powiadomienia do kart kredytowych, m.in. o dokonanej automatycznej spłacie karty, o zbliżającej się spłacie karty kredytowej
– powiadomienia do rachunku inwestycyjnego, m.in. o potwierdzeniu zlecenia zakupu czy sprzedaży
– powiadomienia do rachunku maklerskiego, m.in. o wypływie lub powrocie  środków z rachunku na usługę maklerską
– powiadomienia do kredytów,  o zbliżającej się spłacie raty kredytowej i o nieudanej spłacie raty kredytowej 

Więcej informacji na temat usługi powiadomień

 

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts