Wiadomości branżowe

MultiBank wprowadził nowe korzystniejsze oprocentowania lokat dla Klientów Klubu Aquarius

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – proponuje wszystkim Klientom Klubu Aquarius nowe korzystniejsze warunki zakładania lokat. Oprocentowanie nowych lokat będzie uzależnione nie tylko od kwoty aktualnie zakładanej lokaty, lecz również od sumy wszystkich złożonych w MultiBanku depozytów. Jeśli Klient Klubu Aquarius posiada w MultiBanku inne lokaty o terminie zapadalności nie krótszym niż 7 dni, to nowa lokata uzyska oprocentowanie wynikające z sumy posiadanych już depozytów terminowych i nowej lokaty. Klienci o statusie VIP mają również możliwość negocjacji oprocentowania nowej lokaty, jeśli suma wszystkich depozytów terminowych w MultiBanku wynosi minimum 300000 zł. Lokaty o podwyższonym ze względu na sumę depozytów terminowych oprocentowaniu można zakładać i negocjować w Centrach Usług Finansowych MultiBanku lub za pośrednictwem multilinii 0 801 300 000. Pozostałe lokaty Klienci Klubu Aquarius mogą zakładać również przez Internet.

Klub Aquarius to oferta skierowana do zamożnych i wymagających Klientów, którzy w MultiBanku otrzymują status Klienta VIP. Świat Aquarius zakłada, że finanse to nie tylko inwestycje, oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy, ale coś więcej. To elitarny Klub dający swoim członkom poczucie wspólnoty i przynależności do grupy najlepszych Klientów MultiBanku. Klub Aquarius łączy w sobie tradycyjne, profesjonalne i zindywidualizowane doradztwo w Centrach Usług Finansowych z nowoczesnym modelem zarządzania finansami za pośrednictwem telefonu i Internetu.

MultiBank zaprasza do Klubu Aquarius osoby spełniające kryterium dochodowe lub depozytowe. Kryterium dochodowe zakłada, że Klienci VIP będą zasilać MultiKonto Aquarius przynajmniej raz na trzy miesiące, średnią miesięczna kwotą wpłat nie niższą niż 5000 PLN. Kryterium depozytowe przyjmuje, że członkowie Klubu Aquarius powinni zdeponować w MultiBanku kwotę nie mniejszą niż 100000 PLN.

Wszystkich członków Klubu Aquarius MultiBank pragnie wyróżnić niezwykle starannym, opartym na partnerstwie sposobie obsługi. W Centrach Usług Finansowych do dyspozycji Klientów o statusie VIP są doradcy oferujący produkty MultiBanku, Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA, Generali SA i Generali Życie SA oraz Skarbca TFI SA. Obsługa członków Klubu Aquarius odbywa się w wygodny i dyskretny sposób w oddzielnych pokojach. Pomieszczenia przygotowane specjalnie do obsługi Klientów VIP charakteryzują się ciepłym i komfortowym wystrojem wnętrza. Aby członkowie Klubu Aquarius mogli zarządzać swoimi finansami w każdym miejscu i czasie MultiBank uruchomił dla nich specjalną opcję w multilinii, w której wyspecjalizowani doradcy 24h przez 365 dni w roku obsługują tylko Klientów o statusie VIP. Uzupełnieniem komunikacji za pośrednictwem placówek MultiBanku i multilinii jest odrębny serwis internetowy www.klubaquarius.pl. Serwis jest dostępny tylko dla członków Klubu Aquarius i oprócz możliwości zarządzania finansami zawiera również relacje inwestorskie, serwis ekonomiczny, centrum prasowe, artykuły i komentarze o tematyce gospodarczej, informacje o promocjach dla członków Klubu. W serwisie internetowym przeznaczonym dla VIP-ów są też zamieszczone adresy poczty internetowej, telefony kontaktowe i zdjęcia doradców obsługujących Klientów z Klubu Aquarius.

Udostępnienie członkom Klubu Aquarius możliwości zarządzania finansami z pomocą odrębnego serwisu internetowego i specjalnej multilinii to jedno z pierwszych w Polsce rozwiązań przeniesienia obsługi Klientów o statusie VIP do elektronicznych kanałów komunikacji.

MultiBank wszystkim członkom Klubu Aquarius oferuje dostęp do prestiżowego rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego w ramach, którego Klienci mogą korzystać z rachunku oszczędnościowego (savingu), sald debetowych, poleceń zapłaty, rachunków walutowych, Planów Finansowych, kredytów odnawialnych, gotówkowych, samochodowych, kredytów BRE Emisja, lokat rentierskich, terminowych, walutowych i negocjowanych, a także kart debetowych, w tym [email protected] Klienci Klubu Aquarius mogą również otrzymać karty kredytowe Visa Credit, Visa Gold Credit i Visa Platinum Credit. Wszystkie produkty MultiBanku oferowane Klientom Klubu Aquarius są korzystniej oprocentowane.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts