Kolejne 10 Funduszy Inwestycyjnych w Centrum Oszczędzania

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - poszerzył ofertę Centrum Oszczędzania o kolejnych 10 Funduszy Inwestycyjnych. Do oferty MultiBanku dołączyło DWS TFI S.A., w ramach którego oferowane są: FIO AKCJI, FIO AKCJI PLUS, FIO DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, FIO EUROOBLIGACJI, FIO RYNKU PIENIĘŻNEGO, FIO RYNKU PIENIĘŻNEGO PLUS, FIO TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK, FIO TOP 50 EUROPA, FIO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO, FIO ZRÓWNOWAŻONY. Nabywanie nowych funduszy DWS TFI SA jest możliwe jedynie w placówkach MultiBanku. W tej chwili ofercie Centrum Oszczędzania dostępne są 44 Fundusze Inwestycyjne.

Centrum Oszczędzania umożliwia podzielenie portfela oszczędności między lokaty i jednostki wielu różnych funduszy inwestycyjnych tak, aby Klient uzyskiwał możliwość 2 cyfrowej stopy zwrotu z oszczędności.

Centrum Oszczędzania MultiBanku oprócz lokat, oferuje najszerszą na rynku, dostępną w jednym miejscu ofertę funduszy inwestycyjnych. Klienci mogą nabywać produkty 8 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - TFI Skarbiec, GTFI, TFI SEB, TFI Bank Handlowego SA, TFI PZU, Warta TFI, CAIB oraz DWS TFI. Model biznesowy Centrum Oszczędzania zakłada współpracę ze wszystkimi TFI, którą chcą sprzedawać swoje produkty z wykorzystaniem wielokanałowej dystrybucji MultiBanku - Internetu, Centrum Obsługi Telefonicznej i Centrów Usług Finansowych. Takie podejście zapewni Klientom MultiBanku możliwość stworzenia własnego optymalnego z punktu widzenia stopy zwrotu, horyzontu czasowego inwestycji, czy akceptowanego poziomu ryzyka portfela oszczędności złożonego z lokat i różnych funduszy inwestycyjnych,.

Centrum Oszczędzania MultiBanku wyposażone jest w wiele instrumentów doradczych. Z pomocą specjalnego kwestionariusza Klient może zbudować swój profil oszczędzania określający, jaką część środków zdeponować na lokatach, a jaką zainwestować w fundusze inwestycyjne akcji, hybrydowe, papierów dłużnych, czy rynków pieniężnych. Osoby korzystające z Centrum Oszczędzania mają również dostęp do danych historycznych z ostatnich 3 lat, które pozwalają zobaczyć ile zarobiliby, gdyby daną kwotę zainwestowali na przykład rok temu. Dla wygody wszystkie dane prezentowane są w formie graficznej i liczbowej, a przy każdym rodzaju funduszu zamieszczona jest skala ryzyka inwestycyjnego.

Klienci, którzy zdecydują się zainwestować z pomocą Centrum Oszczędzania kwoty powyżej 30000zł oprócz narzędzi internetowych wkrótce będą mogli korzystać w placówkach MultiBanku z rekomendacji przygotowywanych przez Skarbiec Investment Managment. Znajdą się w nich informacje dotyczące koniunktury na GPW oraz wskazania najlepszych w swoich klasach funduszy dostępnych w Centrum Oszczędzania.

W Centrach Usług Finansowych MultiBanku dla klientów inwestujących szczególnie wysokie kwoty organizowane będą video konferencje z doradcami Skarbiec Investment Managment, którzy przygotują w oparciu o zindywidualizowane potrzeby specjalne propozycję podziału portfela oszczędności.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top