Wiadomości branżowe

Klasa BGŻ pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Projekt Klasa BGŻ został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej. To wyjątkowe wyróżnienie stawia autorski program Banku BGŻ pośród najważniejszych inicjatyw edukacyjnych w Polsce.

Klasa BGŻ to innowacyjny projekt Fundacji BGŻ, który od 2003 r. umożliwia uzdolnionym absolwentom gimnazjów podjęcie nauki w renomowanych liceach w Polsce. Program daje szansę dalszej edukacji uczniom z niezamożnych rodzin, mieszkających na wsi oraz w małych miastach dotkniętych bezrobociem. Taka formuła pozwala realizować zasadę solidarności z najsłabszymi i podnosić jakość życia społecznego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych. Począwszy od roku 2010 rekrutacją do projektu objęta została cała Polska.

– Jako fundacja korporacyjna mamy świadomość, jak ważne jest systemowe podejście do roli biznesu w realizacji potrzeb społecznych. Wobec faktu, że wielu utalentowanych absolwentów gimnazjum nie stać na naukę w dobrym liceum, Bank BGŻ pomaga tym najbardziej ambitnym, zapewniając im dostęp do najlepszych szkół średnich w Polsce – powiedziała Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, prezes Zarządu Fundacji BGŻ, prowadzącej projekt Klasa BGŻ.  – Cieszy nas, że efektywność projektu Klasa BGŻ i nasze zaangażowanie w proces wyrównywania szans edukacyjnych, potwierdził swoim autorytetem i patronatem Minister Edukacji Narodowej. Jest to bardzo ważne wyróżnienie, szczególnie że przyznane zostało w ogłoszonym przez MEN „Roku Odkrywania Talentów” – dodała Małgorzata Zdzienicka-Grabarz.

Wyniki 182 uczestników projektu, objętych aktualnie wsparciem Fundacji, są znacznie lepsze od średniej ocen w poszczególnych szkołach. Od września 2009 we wszystkich  Klasach BGŻ wprowadzony został program zaangażowania prospołecznego „Możesz na mnie polegać”, który opiera się na realizacji autorskich projektów w zakresie działań twórczych, aktywności fizycznej i sportowej oraz wolontariatu.
Obecnie już 169 absolwentów Klasy BGŻ z Warszawy i Wrocławia, uczestniczy w pracach powołanego w 2007 stowarzyszenia. Czują się związani z projektem, chcą wspierać jego dalszy rozwój i sami inicjują wartościowe akcje. W połowie grudnia Stowarzyszenie Absolwentów Klasy BGŻ przeprowadziło w Centrali Banku już drugą akcję „Ekipa Świętego Mikołaja”, której celem jest przygotowanie świątecznych paczek dla dzieci pochodzących z biednych rodzin.

Przypomnijmy, że za konsekwentne i długofalowe zaangażowanie w projekty społeczno-edukacyjne, w tym szczególnie autorski projekt Klasa BGŻ, Bank został laureatem organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii prestiżowego konkursu DOBROCZYŃCA ROKU w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”. Klasa BGŻ znalazła się również wśród 110 najlepszych programów społecznych w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydanym w roku 2010 przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło Bank BGŻ. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy