Wiadomości branżowe

GK PMPG po 3 kwartałach 2013: znaczna poprawa wyników, możliwa pozytywna korekta prognozy

Prawie 48 mln zł wyniosły skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group (GPW: POINTGROUP (PGM)) po trzech kwartałach 2013 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 20 mln 793 tys., zysk netto: 4 mln 672 tys. zł, a EBITDA: 5 mln 348 tys. Zarząd spółki zapowiedział aktualizację prognozy wyników finansowych. 

 

OKRES 9 MIESIĘCY

OKRES 9 MIESIĘCY

ZAKOŃCZONY

ZAKOŃCZONY

30. 09. 2013

30. 09. 2012

przychody ze sprzedaży

47 885

47 398

zysk (strata) brutto ze sprzedaży

20 793

23 539

ebit

4 370

-4 106

ebitda

5 348

-3 340

zysk (strata) brutto

4 752

-10 559

zysk (strata) netto na rok obrotowy

4 672

-10 846

 Tab.1. Wybrane dane finansowe. Źródło: Grupa Kapitałowa Platforma Mediowa Point Group S.A. Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 r. 

Wyższy od zakładanego na początku roku wzrost zysku brutto i EBITDA spowodował, że w końcu października Grupa zapowiedziała możliwość korekty prognoz wyniku finansowego za 2013 r. W opublikowanej w marcu prognozie planowano, że PMPG osiągnie zysk brutto 2 325 tys. zł i EBITDA w wysokości 4 028 tys. zł.

Za trzy kwartały 2013 roku Grupa uzyskała skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,67 mln zł. Przy skonsolidowanej stracie netto na poziomie 10,85 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku oznacza to poprawę wyniku o blisko 15 mln zł.

Skonsolidowane przychody Grupy PMPG po trzech kwartałach 2013 r. wyniosły 47 mln 885 tys. Wpływ na lekki wzrost przychodów w stosunku do ubiegłego roku to wynik konsekwentnej realizacji założeń i zaangażowania w nowe przedsięwzięcia przy jednoczesnym wycofaniu się i/lub wygaszeniu projektów nierentownych (miesięczniki Film i Machina oraz magazyn Bloomberg Businessweek Polska). Dzięki temu, mimo prognozowanego spadku wydatków na reklamę o ok. 6 proc i kilkunastoprocentowego spadku wydatków na reklamę w magazynach, PMPG notuje stabilne przychody. W świetle zmian strukturalnych zachodzących na rynku mediów i reklamy, stabilność przychodów i wzrost zysków są wynikiem konsekwentnie realizowanej przez Zarząd PMPG S.A. strategii rozwoju Grupy w oparciu o budowanie zasięgu w segmencie mediów opiniotwórczych przy równie konsekwentnej dyscyplinie finansowej.

Głównym aktywem GK PMPG pozostaje tygodnik WPROST, który jest najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem w Polsce (wg rankingów Instytutu Monitorowania Mediów, WPROST nieprzerwanie od ponad trzech lat jest najczęściej cytowanym przez inne media polskim tygodnikiem). Rosnącą rolę w przychodach zaczyna odgrywać również spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika ?Do Rzeczy? oraz miesięcznika ?Historia Do Rzeczy?. Te kierowane do konserwatywnego czytelnika tytuły szybko zdobyły grono wiernych fanów. Tygodnik ?Do Rzeczy? jest obecnie w czołówce najlepiej sprzedających się tygodników opinii, a miesięcznik ?Historia Do Rzeczy? to zdecydowany lider rynku w cieszącej się coraz większym zainteresowaniem kategorii magazynów poświęconych historii. Obie marki to nie tylko tytuły prasowe, ale całe brandy, w ramach których rozwijane są projekty z wykorzystaniem nowych mediów i narzędzi komunikacji. Wraz ze stałym wzrostem rynku nowych mediów (Internet i wydania cyfrowe),  rosną również przychody spółki w tym segmencie.

Wzrost kosztów własnych sprzedaży, a co za tym idzie ? nieznaczny spadek zysku ze sprzedaży, który po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 20 mln 793 tys., to wynik m.in. uruchomienia nowego projektu wydawniczego. Istotny udział w kosztach miały także wydatki marketingowe związane z wprowadzaniem na rynek nowego tygodnika ?Do Rzeczy? i magazynu ?Historia do Rzeczy? na początku roku oraz realizacją kampanii promocyjnej tygodnika WPROST w czerwcu 2013 r. W trzecim kwartale koszty własne sprzedaży były generowane przez projekty specjalne realizowane w ramach obu głównych aktywów.

Zarząd PMPG podkreśla, że znacząca poprawa wyników Grupy w 2013 r. to efekt wprowadzonej i utrzymywanej w spółkach dyscypliny budżetowej oraz dalszą optymalizacja kosztów. Przypomina też, że ujemne wyniki za rok 2012 wiązały się z prowadzoną wtedy restrukturyzacją oraz wdrożeniem zaleceń audytorów odnośnie spisania należności. Obecnie sprawozdania finansowe spółki nie budzą zastrzeżeń ze strony audytorów, a konsekwentna polityka w zakresie windykacji daje szansę na częściowe odzyskanie zaległych należności i odwrócenie części rezerw w 2014 r. 

Bieżące informacje o działalności Grupy Kapitałowej PMPG można znaleźć na stronie internetowej firmy (www.point-group.pl), a także na jej profilach w serwisie społecznościowym Facebook (http://www.facebook.com/PMPG.SA) oraz Twitter (https://twitter.com/POINT_GROUP).

Źródło Platforma Mediowa Point Group SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy