Wiadomości branżowe

Generali uatrakcyjnia grupowe ubezpieczenie na życie

  • Nowa atrakcyjniejsza wersja grupowego ubezpieczenia na życie Certum i Certum Max w Generali
  • Szerszy zakres umów dodatkowych
  • Elastyczny produkt dla dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 30 pracowników

Warszawa, 15 grudnia 2010. Generali Życie T.U. wprowadza zmiany w ofercie grupowego ubezpieczenia na życie w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie Certum oraz Certum Max (OWU). Uatrakcyjniony produkt Generali charakteryzuje się szerszym niż dotychczas zakresem ubezpieczenia, co daje możliwość rozbudowy umowy ubezpieczenia o nowe umowy dodatkowe. Rozbudowa oferty jest efektem stałego dążenia Generali do unowocześniania oferty ubezpieczeń na życie dla klientów grupowych.

W ramach już funkcjonujących na rynku ogólnych warunków ubezpieczenia Certum oraz Certum Max zostały dokonane modyfikacje, dzięki którym Klienci (pracownicy firm, które korzystają z oferty grupowych ubezpieczeń na życie w Generali) mają do dyspozycji elastyczny produkt, którego zakres można dopasować do wielkości firmy, preferencji Klientów i wymaganego zakresu. W ramach nowych OWU zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony o nowe klauzule np. poważne zachorowanie Ubezpieczonego oferowane w dwóch wariantach, leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego czy trwały uszczerbek Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Zakres zmian jest wynikiem analizy potrzeb obecnych jak i potencjalnych Klientów. Nowy produkt ma umożliwić jak najbardziej zindywidualizowane podejście do Klienta, który chce zapewnić swoim pracownikom najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe realizowane we współpracy z Generali.

W ramach umowy ubezpieczenia, każdy ubezpieczony pracownik otrzymuje od Generali tzw. Certyfikat, który potwierdza warunki świadczonej ochrony.

Warunki Certum oraz Certum Max stanowią podstawę zawarcia dobrowolnych ubezpieczeń na życie, które poza ochroną życia i zdrowia umożliwiają także indywidualne inwestowanie środków przekazanych przez pracodawcę oraz własnych, w ramach szerokiej gamy dostępnych w ofercie Generali ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK). Zaproponowane rozwiązanie oszczędnościowe pozwala skorzystać z wiedzy ekspertów inwestycyjnych Generali, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w zakresie zarządzanych aktywów.

Dodatkowym atutem przy zawarciu grupowego ubezpieczenia na życie w Generali jest możliwość uruchomienia telefonicznej obsługi roszczeń. Oznacza to, że w przypadku zgłoszenia zajścia zdarzenia, Generali po spełnieniu określonych w umowie ubezpieczenia warunków, w ciągu 24 godzin od otrzymania pełnej informacji na temat zdarzenia zrealizuje świadczenia na rzecz osoby uprawnionej bez potrzeby przekazywania do ubezpieczyciela pełnej dokumentacji dotyczącej zdarzenia.

W ramach ubezpieczeń grupowych Generali zapewnia także szeroki wachlarz możliwości informacyjno – doradczych. Każdy Klient ma możliwość skontaktowania się z Działem Obsługi Ubezpieczeń Grupowych, gdzie może liczyć na profesjonalne wsparcie Doradcy ds. Obsługi. Dodatkowo swoim Klientom instytucjonalnym Generali udostępnia dodatkowe narzędzie usprawniające obsługę produktu – Portal dla Administratora, za pomocą którego Ubezpieczający na bieżąco może weryfikować status ubezpieczenia swoich pracowników czy zakres świadczonej ochrony. Ponadto do dyspozycji Klientów jest Infolinia Generali, gdzie można pozyskać informacje na temat oferowanego produktu ubezpieczeń grupowych Certum i Certum Max. Do dyspozycji Ubezpieczonych, którzy zdecydują się na inwestowanie środków w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ubezpieczyciel przekazuje również Portal – czyli platformę internetową za pomocą, której Ubezpieczony może śledzić na bieżąco przebieg transakcji na swoich rachunkach.

Uważamy, iż każdy klient powinien mieć możliwość dobrowolnego kształtowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i prowadzonej działalności. Dlatego też po dokonaniu analiz biznesowych zdecydowaliśmy się zmodyfikować nasz produkt grupowego ubezpieczenia na życie tak aby stał się on jeszcze bardziej konkurencyjny i jednocześnie dopasowany do oczekiwań naszych Klientów. Jakość produktów oraz zakres ochrony stanowi dla Generali największą wartość” – podkreśla Anna Sikorska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Rozwojem Produktu i Obsługi Ubezpieczeń Grupowych w Generali.

Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts