Wiadomości branżowe

Ericsson, GSMA i MTN używają biopaliw w celu rozszerzenia zasięgu sieci komórkowych

Ericsson, Stowarzyszenie GSM (GSMA) i wielonarodowa grupa telekomunikacyjna MTN połączyły siły w celu wykorzystywania biopaliw jako alternatywnego źródła energii dla sieci bezprzewodowych w krajach rozwijających się. Trzy organizacje zainicjowały w Nigerii pionierski projekt, aby zademonstrować potencjał biopaliw. Mogą one zastąpić olej napędowy jako źródło energii dla komórkowych stacji bazowych zlokalizowanych poza zasięgiem sieci elektrycznej.

Biodiesel – jako źródło energii dla stacji bazowych – ma przewagę nad zwykłym olejem napędowym. Biodiesel może być produkowany lokalnie. Powstają w ten sposób nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, jednocześnie zmniejszając potrzebę transportu, logistyki i zapewnienia bezpieczeństwa. Biodiesel jest przyjaźniejszy dla środowiska naturalnego niż zwykły olej napędowy. Czystsze paliwo ogranicza konieczność częstych kontroli stacji bazowych oraz przedłuża działanie generatora stacji, zmniejszając koszty ponoszone przez operatora.

?Aby zyskać kolejny miliard użytkowników telefonów komórkowych, musimy dotrzeć do biedniejszych członków społeczeństwa z atrakcyjną cenowo ofertą – powiedział Bert Nordberg, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży i Marketingu firmy Ericsson – wykorzystywanie biopaliw produkowanych lokalnie znacząco obniży koszty operacyjne stacji bazowych na obszarach wiejskich?.  

W projekcie pilotażowym – wspieranym przez doświadczenie i fundusze z Funduszu Rozwoju GSMA – Ericsson i MNT zainstalują w Lagos pilotażową stację bazową napędzaną biodieslem, a następnie rozmieszczą podobne stacje w wiejskich obszarach południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Nigerii. Powstanie łańcuch dostaw przynoszący korzyści miejscowej ludności, która będzie dostarczała zboża uprawiane lokalnie i przetwarzała je na biopaliwo. Orzeszki ziemne, nasiona dyni, jatrofa i olej palmowy będą wykorzystywane w początkowych testach pilotażowych.  

?Rozszerzenie sieci komórkowych na obszary wiejskie jest konieczne, aby pobudzić społeczny i ekonomiczny dobrobyt krajów rozwijających się – powiedział Rob Conway, Dyrektor Generalny GSMA, globalnego stowarzyszenia branży telekomunikacyjnej – Biopaliwa dają taką możliwość poprzez zapewnienie operatorom dostępu do odnawialnych źródeł energii?. 

GSMA i Ericsson wykorzystają wnioski z pilotażowego projektu, aby pomóc operatorom w krajach rozwijających się określić, czy mogą wykorzystywać biodiesel do zasilania swoich sieci na obszarach wiejskich.

?Zastosowanie sieci komórkowych napędzanych biopaliwem włączyłoby Afrykę do nowej fali innowacji, która sprawia, że telekomunikacja komórkowa jest tańsza i dostępna w krajach rozwijających się? powiedział Karel Pienaar, Dyrektor ds. Innowacji Technologicznych Grupy MTN.


Wskazówki dla edytorów:

  Podczas projekt pilotażowy po raz pierwszy zastosowano biopaliwa jako źródło zasilania dla radiowych stacji bazowych.

Tylko 25% powierzchni Nigerii jest podłączonych do sieci elektrycznej. Grupa MTN zainwestowała w Y?ellowWatts – własny system zasilania – złożony z rozbudowanej sieci generatorów zaprojektowanych tak, aby utrzymać sieć MTN na optymalnym poziomie działania.

Galeria zdjęć: http://www.ericsson.com/ericsson/press/photos/index.shtml 

 

O Stowarzyszeniu GSM i Funduszu Rozwoju

Stowarzyszenie GSM (GSMA) jest globalnym stowarzyszeniem branży teleinformatycznej reprezentującym ponad 690 operatorów sieci komórkowych z 214 krajów świata. Co więcej, ponad 180 producentów i dostawców wspiera – jako partnerzy kluczowi – inicjatywy Stowarzyszenia.

 

Podstawowy cele GSMA to łatwo dostępne telefonia komórkowa i usługi bezprzewodowe działające w wymiarze globalnym. Zwiększyłoby to ich wartość dla indywidualnych klientów i gospodarek krajowych, jednocześnie stwarzając nowe możliwości biznesowe dla operatorów i ich dostawców. Członkowie Stowarzyszenia obsługują ponad dwa miliardy klientów ? 82% użytkowników telefonów komórkowych na całym świecie.

Fundusz Rozwoju GSMA został założony w październiku 2005 r. w celu zapewnienia wsparcia konsultacyjnego dla innowacyjnych projektów pilotażowych wykorzystujących technologię komórkową w celu pobudzenia dobrobytu społecznego, ekonomicznego i ekologicznego w krajach rozwijających się. Współpracując z operatorami sieci komórkowych, Fundusz wspiera łatwo powielane i odnawialne projekty, które mogą być szeroko stosowane. Więcej informacji na stronie: http://www.gsmworld.com/digitaldivide/developmentfund/index.shtml

 

Źródło Ericsson Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts