ENERGA nagrodzona w konkursie “Przedsiębiorstwo Plus Technologia” za zdalny odczyt liczników energii elektrycznej

Projekt zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej przygotowany przez Koncern Energetyczny ENERGA SA oddział w Elblągu na 4 Kongres Technologiczny, zajął II miejsce w konkursie "Przedsiębiorstwo Plus Technologia" w kategorii "Rozwiązania telemetrii, monitoringu i akwizycji danych".  

Otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienie jest dowodem, iż oparcie rozwoju naszego przedsiębiorstwa na nowych technologiach, to słuszny kierunek, gdyż tylko innowacyjność gwarantuje ENERDZE zachowanie pozycji lidera rynku. Z drugiej strony nagrodzone rozwiązanie obrazuje starania ENERGI, aby kontakt z klientami był w każdej sferze jak najbliższy. Możliwość transmisji danych z liczników, daje szybką możliwość pozyskiwania pełnych informacji związanych z konsumpcją energii przez klientów. Dla przeciętnego klienta w przyszłości oznaczać to może taryfę lepiej dopasowaną do indywidualnych potrzeb, niższe koszty energii elektrycznej i elastyczną możliwość sterowania urządzeniami grzewczymi np. pobór energii w tańszych strefach czasowych. ENERGA np. dzięki odczytowi stanu liczników co pół godzin, będzie mogła tworzyć profil zużycia dobowego, co umożliwi lepsze planowanie, dopasowanie taryfy, możliwość przygotowania oferty z podziałem na kilka stref czasowych i ich dynamiczną zmianę. Zarząd Koncernu jest dumny, że we współpracy z naszymi partnerami, firmami Polkomtel SA i INNSOFT, mogliśmy osiągnąć sukces ukoronowany wyróżnieniem kongresu technologicznego. - powiedziała Barbara Puto, wiceprezes Zarządu Koncernu Energetycznego ENERGA SA, która odebrała nagrodę na Kongresie Technologicznym w Warszawie.  

Rozwiązanie z Elbląga jest projektem pilotażowym, obecnie wdrożono je u ok. 200 odbiorców. W stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań, nowatorstwo wdrożenia w elbląskim oddziale ENERGI polega na tym, że:

  • licznik jest licznikiem elektronicznym
  • licznik ma możliwość w każdej chwili przesłania aktualnego stanu
  • informacja przesyłana jest, na żądanie systemu akwizycji danych (w tym przypadku INNSOFT), do operatora telekomunikacyjnego (w tym wypadku PlusGSM) a od niego prywatnym łączem teleinformatycznym tzw. APN do sieci informatycznej ENERGI, gdzie jest ona przetwarzana.

W chwili obecnej ENERGA nie stosuje przesyłania informacji sterujących do licznika choć technicznie taka możliwość istnieje.

Projekty pilotażowe zdalnego odczytu liczników zostały wdrożone w większości oddziałów ENERGI. Zarząd nie ma wątpliwości, że ten kierunek inwestycji jest zasadny i niezbędny do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z jednej strony jest źródłem bieżącej informacji, a z drugiej jest metodą na ograniczanie handlowych strat energii elektrycznej. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia tego projektu w całym koncernie. Już wiemy, że inwestycja ta będzie rozłożona w czasie z uwagi na ogromy jej zakres ilościowy i koszty. Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja będzie stanowiła o przewadze konkurencyjnej naszego przedsiębiorstwa i ugruntowaniu pozycji ENERGI jako lidera rynku. ? stwierdził Waldemar Bartelik, prezes Zarządu Koncernu Energetycznego ENERGA SA  

Nagrodzony projekt zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej przygotowany na Kongres Technologiczny firmy Polkomel SA przez elbląski Oddział Energi, zajął II miejsce (z ponad 65 zgłoszonych) w konkursie ?Przedsiębiorstwo Plus Technologia? w kategorii "Rozwiązania telemetrii, monitoringu i akwizycji danych". Kongres Technologiczny organizowany jest systematycznie od 4 lat. Jego uczestnikami są firmy i instytucje, które chcą zaprezentować nowoczesne usługi i produkty teleinformatyczne. Co roku na Kongres przyjeżdża ponad 2 tys. szefów i członków kierownictw firm z różnych stron kraju. Natomiast ten rok był drugim rokiem konkursowym. Tegoroczny pokaz, który odbył się 18 października w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, zdominowały rozwiązania mobilnej komunikacji. Najciekawsze projekty, m.in. takie jak: Zintegrowane systemy telekomunikacyjne, Mobilny Inkasent, policyjny system wspomagania dowodzenia, mobilny automat do sprzedaży biletów oraz zdalny odczyt liczników energii elektrycznej zostały nagrodzone przez kapitułę konkursu ?Przedsiębiorstwo Plus Technologia? pod przewodnictwem prof. Józefa Modelskiego.  

Szybki rozwój telekomunikacji i np. powstanie w USA narodowego programu promującego tego typu rozwiązania pokazuje, że proces wkraczania technologii mobilnych dotrze także powszechnie do polskiej elektroenergetyki, co odbędzie się z korzyścią dla odbiorców energii i spółek energetycznych. Za kilka, kilkanaście lat technologie bezprzewodowe upodobnią rynek energetyczny do telekomunikacyjnego. Umożliwią one aktywne sterowanie popytem i wykreują wiele możliwości promocji np. na wzór telekomunikacji - darmowe weekendy i noce itp. ? dodaje Ryszard Bryła, dyrektor departamentu telekomunikacji i informatyki Koncernu Energetycznego ENERGA SA.


##
Koncern Energetyczny ENERGA SA (http://www.energa.pl) - największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce i druga firma Pomorza pod względem przychodów wg "Listy 500? Rzeczpospolitej z 20.04.2005 r.
Spółka jest dystrybutorem energii elektrycznej na obszarze północnej i środkowej Polski (obszar 75 tys. km kw. na terenie byłych województw: elbląskiego, gdańskiego, kaliskiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, płockiego, słupskiego, toruńskiego).
Głównym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja, przesyłanie i obrót energią elektryczną. ENERGA obsługuje około 2,7 mln odbiorców, jej roczne przychody szacowane są na około 5 mld zł. W koncernie zatrudnionych jest ponad 7,5 tys. osób, dysponuje on majątkiem trwałym o wartości około 3 mld zł, a jego udział w rynku energii elektrycznej w Polsce to około 17 proc.
Wszystkie oddziały Koncernu Energetycznego ENERGA SA sprzedają około 16 TWh energii rocznie, eksploatują 6,2 tys. km linii wysokiego napięcia, 64,5 tys. km linii średniego napięcia i 82 tys. km linii niskiego napięcia.

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top