Wiadomości branżowe

ATM S.A. wygrywa kolejne przetargi i zdobywa klientów z sektora publicznego

ATM S.A., która jest właścicielem i operatorem ogólnopolskiej sieci ATMAN, pozyskała w ostatnim czasie kolejne kontrakty z sektora publicznego, tj.: Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencję Nieruchomości Rolnych, Naczelną Izbę Lekarską, Agencję Rynku Rolnego, TVP. Do grona klientów telekomunikacyjnych spółki dołączyła także Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex).

 

ATM S.A. jest jednym z wiodących dostawców szerokopasmowej transmisji danych, oferującym usługi dostępu do Internetu, kolokacji i hostingu oraz inne zaawansowane usługi telekomunikacyjne. ATM S.A. opiera świadczenie usług telekomunikacyjnych na własnej rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej — ogólnopolskiej szkieletowej sieci światłowodowej oraz światłowodowych sieciach metropolitalnych spinających najważniejsze centra biznesowe i węzły telekomunikacyjne w siedmiu miastach. ATM S.A. posiada także własne centra danych o łącznej powierzchni ponad 5800 m2 brutto. Wśród klientów Spółki przeważają operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu, portale  i media tradycyjne. Coraz większe przychody pochodzą od  instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. W ostatnim czasie Spółka może pochwalić się także coraz lepszymi efektami sprzedaży do sektora publicznego,  o czym świadczą obecnie podpisane umowy.

 

„Bardzo nas cieszą pozyskane kontrakty z sektora publicznego, gdyż są potwierdzeniem  rosnącej atrakcyjności naszej oferty także dla tego sektora” — powiedział Maciej Krzyżanowski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych ATM S.A. „Pierwsze przychody z nowych kontraktów zobaczymy jeszcze w wynikach IV kwartału br., natomiast istotny jest również fakt, że umowy zostały zawarte w większości przypadków na dwa lata, a to zwiększa poziom gwarantowanych przychodów także w  2010 i 2011 roku” — dodał Krzyżanowski. 

 

ATM S.A. po trzech kwartałach roku osiągnęła 67,4 mln złotych przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, wypracowując przy tym ponad 11 mln złotych zysku operacyjnego. Spółka zanotowała w tym czasie wzrost przychodów o 30% i zysku operacyjnego o ponad 85% w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku.

 

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod marką ATMAN świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.

 

Od 2006 roku ATM S.A. z sukcesem buduje grupę kapitałową, w skład której wchodzi obecnie 11 podmiotów z Polski i zagranicy. Spółki grupy kapitałowej uzupełniają kompetencje telekomunikacyjne ATM S.A. w dwóch głównych obszarach: integracji systemów teleinformatycznych oraz produkcji i wdrażania oprogramowania aplikacyjnego. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl

 

 

Źródło ATM S.A.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts