Konto Wiadomości branżowe

Ambitne cele współpracy polsko-czeskiej ? wnioski z praskiego spotkania zapowiadającego Europejski Kongres Gospodarczy 2012

Nasze relacje mają wysoki poziom we wszystkich kluczowych dziedzinach współpracy – o polsko-czeskiej kooperacji wykluczającej rywalizację mówił podczas transgranicznego spotkania w Pradze Tomáš Dub, Wiceminister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Konferencja pod hasłem: „Relacje gospodarcze. Polska-Czechy” poprzedziła zbliżający się IV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (European Economic Congress – EEC).

Konferencja „Relacje gospodarcze. Polska-Czechy” w Ambasadzie RP w Pradze miała na celu wymianę informacji i konfrontację opinii dotyczących skali, barier i perspektyw wymiany gospodarczej między obu krajami. Jest też zapowiedzią IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się między 14 a 16 maja br. w Katowicach.

Republika Czeska corocznie uczestniczy w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, gdzie przedstawiciele czeskich spółek i reprezentanci świata politycznego w bardzo aktywny sposób biorą udział we wszystkich dyskusjach i panelach – mówił podczas konferencji „Relacje gospodarcze. Polska-Czechy” Tomáš Dub, Wiceminister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. – W tegorocznej edycji EEC w Katowicach czeska dyplomacja będzie uczestniczyła m.in. w debacie dotyczącej rozwoju energetyki jądrowej w Czechach i w Polsce.

Wiceminister Spraw Zagranicznych Czeskiej Republiki wskazał, że relacje polsko-czeskie mają wysoki poziom we wszystkich kluczowych dziedzinach współpracy i rozwijają się także dzięki projektom infrastrukturalnym. Jako przykład podał otwarcie jesienią 2011 roku interkonektora gazowego łączącego systemy gazowe Polski i Czech i planowane na czerwiec tego roku otwarcie pierwszego połączenia autostradowego Polski i Czech.

Debatę zainaugurowało także wystąpienie Ilony Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. – Mamy przykłady takich relacji gospodarczych, a także takich inwestycji, które wzmacniają Europę Środkowo-Wschodnią. To nie są inwestycje incydentalne, niesione tylko przez jedną silną firmę, tylko są to równomierne, wielostronne kontakty, które dają miejsca pracy i bezpieczeństwo stałego wzrostu. Czas, w którym cieszyliśmy się nawet najprostszymi inwestycjami, czy najprostszym nawiązaniem kontaktów, już mija. Teraz podejście do spraw gospodarczych jest o wiele bardziej ambitne – powiedziała podczas konferencji „Relacje gospodarcze. Polska-Czechy”.

Podczas forum w Pradze omówiona została atrakcyjność inwestycyjna Europy Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Polski i Czech na mapie gospodarczej Europy. Jan Pastwa, Ambasador RP w Czechach, przedstawiciele Ministerstw Spraw Zagranicznych obu krajów, Ministerstwa Gospodarki RP, Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej jednogłośnie pozytywnie ocenili gospodarcze relacje polsko-czeskie. Zajmując szóste miejsce pod względem obrotów handlowych, Czechy należą do najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

Zależność i wymiana handlowa między sąsiadami jest obecnie najsilniejsza w historii. Wzajemny handel utrzymuje się na poziomie 14 miliardów Euro, czterokrotnie większym niż w 2004 roku. Południowy sąsiad jest również czwartym największym odbiorcą krajowego eksportu, a Polska trzecim partnerem handlowym Czech. Polskie firmy posiadają na terenie Republiki Czeskiej blisko 1400 oddziałów, czyli więcej niż na terenie np. Niemiec. 

Uczestnicy konferencji „Relacje gospodarcze. Polska-Czechy” podkreślali konieczność współpracy służącej promocji gospodarczej obu krajów na arenie międzynarodowej.

Motywem przewodnim drugiej części spotkania była polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, w debacie zdecydowanym głosem wypowiedział się Ivo Hlaváč, Wiceminister Środowiska Republiki Czeskiej: – Posiedzenie unijnej Rady Ministrów Ochrony Środowiska ws. polityki niskoemisyjnej zakończyło się wetem Polski wobec ambicji UE na drodze do redukcji emisji CO2 o 80 proc. w 2050 r. W imieniu Czeskiej Republiki muszę powiedzieć, że byliśmy o krok od zawetowania tego dokumentu.

W panelu energetycznym przedstawione zostały wspólne projekty energetyczne Polski i Czech, mówili o nich przedstawiciele największych firm, które zainwestowały po obu stronach granicy, m.in.: CEZ, EPH, Gaz-System, Net4Gas, NWR i PKN Orlen. Uczestnicy debaty przekonywali o konieczności podjęcia globalnego porozumienia w sprawie emisji CO2, nie zgadzając się przy tym na unijną dyrektywę, która może pogorszyć konkurencyjność firm w Środkowej i Wschodniej Europie. Przedstawiciele obu krajów podkreślili wspólny interes w utrzymaniu przemysłu w regionie CEE.

– Komunikacja między przedstawicielami Polski i Czech jest moim zdaniem najlepsza w dziejach. Sposób, w jaki przygotowujemy i koordynujemy nasze stanowiska, na przykład w ramach Grupy Wyszehradzkiej, po raz pierwszy przynosi konkretne wyniki. Jesteśmy wreszcie w stanie w realny sposób wpływać i uzyskiwać nasze cele na takich polach, jak na przykład gospodarka niskoemisyjna 2050, przyszłe zobowiązania emisyjne czy cena CO2 – podsumował Ivo Hlaváč.

Organizatorem spotkania w Pradze, podobnie jak majowego IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jest Grupa PTWP SA.

Więcej informacji na temat spotkania „Relacje gospodarcze. Polska – Czechy”:

http://www.eecpoland.eu/praga/

###

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach <br /> to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, <br /> trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości <br /> świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.<br /> Podczas EEC 2011, w 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących wzięło udział <br /> około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji <br /> o przyszłości Europy, tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, <br /> jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012 – www.eecpoland.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy