Wiadomości branżowe

2,7 mld euro dla przedsiębiorców z Podkarpacia

Ponad 2,7 mld euro czeka na przedsiębiorców z województwa podkarpackiego zainteresowanych finansowaniem inwestycji ze środków unijnych. Aby ułatwić firmom skorzystanie z tej formy pomocy BRE Bank wspólnie z firmą PNO Consultants zaprasza na bezpłatne spotkanie poświęcone funduszom Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Na spotkaniu przedsiębiorcy dowiedzą się jak skutecznie sfinansować inwestycje, szkolenia i prace badawczo-rozwojowe z funduszy UE.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada o g. 10.00 w Hotelu Nowy Dwór w Świlczy.

W trakcie warsztatów przedsiębiorcy będą mieli okazję zapoznać się z założeniami, zakresem wsparcia i możliwościami pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. podkarpackiego oraz programów krajowych: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

„Na lata 2007- 2013 dla województwa podkarpackiego przeznaczono ponad 2,7 mld euro. Ta suma stwarza ogromne możliwości dla tych, którzy chcą i nie boją się inwestować w rozwój swoich przedsiębiorstw”– mówi Jarosław Fordoński, dyrektor Biura Unii Europejskiej BRE Banku.


Podział środków UE z poszczególnych programów przestawia się następująco:

  • Podkarpacki Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 – 1 136,3 mln €
  • Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki około 367,46 mln €
  • Komponent regionalny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – około 300,43 mln € (szacunkowo)
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej- 487,47 mln €.

W trakcie spotkania eksperci BRE Banku oraz PNO Consultants podzielą się z przedsiębiorcami praktycznymi doświadczeniami w zakresie pozyskiwania środków unijnych i omówią najważniejsze czynniki, jakie decydują o przyznaniu dofinansowania.

„BRE Bank, stawiając, przede wszystkim, na najwyższej jakości doradztwo jest ze swoim klientem już na etapie konstruowania wniosku. Współpraca z przedsiębiorcami zaczyna się od zrozumienia potrzeb i planów klienta, dla którego wskazujemy źródła finansowania, warianty montaży finansowych oraz zasady i możliwości pozyskania dostępnej pomocy publicznej – tak krajowej, jak i unijnej. Naszym celem jest przede wszystkim sukces planowanych przedsięwzięć i skuteczność podejmowanych działań. Jak pokazują wyniki, taka strategia przynosi efekty” – dodaje Jarosław Fordoński.

„Szczególnie ważne jest także, aby potencjalny beneficjent oraz firma doradcza ustaliły model współpracy dotyczący funduszy unijnych zakładający wynagrodzenie w formie premii za sukces („success fee”), co oznacza, że wynagrodzenie dla firmy doradczej będzie płatne jedynie w przypadku pozyskania środków unijnych na projekty przedsiębiorstw. PNO Consultants, jako największa w Europie firma doradztwa dotacyjnego posiadająca ponad 25 lat doświadczenia w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych w Europie gwarantuje, obok najwyższej jakości swoich usług, właśnie taki model współpracy”- zaznacza Jacek Kachel, Dyrektor Zarządzający PNO Consultans w Polsce.

Co decyduje o przyznaniu wsparcia?

Nasze doświadczenia lat 2004-2006 wskazują, że w procesie ubiegania się o środki unijne czynnikiem sukcesu jest prawidłowe przygotowanie wniosku oraz kompletność złożonej aplikacji”– wspólnie podkreślają Jarosław Fordoński oraz Jacek Kachel.

Aby skuteczne przejść przez wszystkie trzy etapy oceny wniosku, czyli: ocenę formalną, techniczno-ekonomiczną oraz merytoryczną projektu, należy przede wszystkim starannie przygotować dokumenty aplikacyjne, uwzględniając wszystkie wymogi określone w programie. Ze względu na to, że zapotrzebowanie na środki unijne jest wyższe niż możliwości wsparcia, ważne jest aby:

  • projekty były spójne i przemyślane oraz zgodne z kryteriami dostępu,
  • wnioski zawierały całą niezbędną i kompletną dokumentację,
  • zobowiązania były realne i możliwe do wykonania oraz rozliczane w terminie
  • zostały zapewnione źródła finansowania planowanej inwestycji.
„Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim cierpliwość i skrupulatność. O przyznaniu dofinansowania decyduje także dobra kondycja finansowa przedsiębiorcy oraz wysoka pozycja na liście projektów rekomendowanych do wsparcia”– dodaje Jacek Kachel.
 
Na jakie projekty można przeznaczyć środki unijne?
 
W ramach Podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw zostało przeznaczone ze środków UE ponad 131,64 mln € w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości. Istotne jest, iż w ramach tego działania o wsparcie ubiegać mogą się przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, jednakże dopuszczono również możliwość aplikowania dużych przedsiębiorstw (przeznaczono dla nich 10% alokacji działania). 

Poziom dofinansowania w przypadku działania 1.1 wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw i do 60% kosztów kwalifikowanych dla firm średnich.

Kwota wsparcia w ramach działania 1.1 zależy od wielkości firmy i wynosi: od min. 10 tys. zł., do maks. 800 tys. zł. w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, min. 10 tys. zł., maks. 1,2 mln zł. w przypadku przedsiębiorstw średnich. Dodatkowo projekty innowacyjne (z odpowiednio udokumentowaną innowacyjnością) mogą liczyć na 2 mln zł dotacji, zaś projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 7 lat będą mogły uzyskać wsparcie w maksymalnej wysokości 5,6 mln zł. Około 10% alokacji w ramach działania przeznaczone będzie na wsparcie projektów dużych przedsiębiorstw, które będą realizowały inwestycje kluczowe z punktu widzenia regionu o wartości poniżej 2 mln euro.

Uczestnictwo w spotkaniu jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony uczestników.

Organizatorzy:

  • BRE Bank
  • PNO Consultants

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy