Wiadomości branżowe

100 milionów Euro dla małych i średnich firm

Bank Pekao SA i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały dziś (27.11.2002) umowę, dzięki której polskie małe i średnie firmy będą mogły uzyskać preferencyjne kredyty o łącznej wartości do 100 milionów euro. Przedsiębiorcy będą mogli sfinansować dzięki temu projekty związane z ochroną środowiska, oszczędzaniem energii, rozwojem przemysłu, usług i turystyki oraz infrastruktury zdrowotnej i edukacyjnej.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uruchomi dla Banku Pekao SA linię kredytową w wysokości 100 milionów euro, która przeznaczona zostanie na kredytowanie typowych potrzeb inwestycyjnych małych i średnich firm w Polsce – projektów zmniejszających zużycie energii, zwiększających ochronę środowiska, związanych z rozwojem przemysłu, usług i turystyki oraz rozbudową infrastruktury.

– Małe i średnie firmy to podstawa zdrowej gospodarki –

mówi Igor Chalupec, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA – Ta grupa klientów od dawna jest w centrum naszego zainteresowania. Staramy się wykorzystywać wszystkie możliwości, aby przedsiębiorcom zaproponować jak najlepsze warunki współpracy. Umowa z EBI jest kolejnym krokiem w tym kierunku.

Ważnym elementem, który skłonił Bank Pekao SA i EBI do podjęcia współpracy przy finansowaniu firm sektora MSP, jest zbliżające się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wsparcie rozwoju małych i średnich firm jest bowiem jednym z najważniejszych działań, jakie można podjąć, dla ożywienia polskiej gospodarki. Pozwoli rodzimym przedsiębiorcom na lepsze przygotowanie się do konkurowania z firmami z krajów Unii Europejskiej, wzmocni ich pozycję i podniesie efektywność. Równie ważne dla Polski jest zwiększenie inwestycji w ochronę środowiska, zmniejszenie zużycia energii czy rozbudowę infrastruktury technicznej.

Umowa z EBI pozwoli Bankowi Pekao SA zaproponować firmom sektora MSP korzystne warunki finansowania inwestycji oraz zwiększyć zaangażowanie kredytowe w tym sektorze przedsiębiorstw. Po podpisaniu umowy Bank Pekao SA zaczął opracowywać szczegóły oferty – tak, aby zaproponować przedsiębiorcom preferencyjne kredyty już na początku 2003 roku.

  <P >Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank) jest wyspecjalizowaną agencją Unii Europejskiej. Podstawowym zadaniem EIB jest równoważenie i stabilizacja wspólnego rynku. Cel ten realizuje poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji kredytów, przyznawanych przez inne banki, które następnie są wykorzystywane we wszystkich sektorach gospodarczych (przede wszystkim w telekomunikacji, transporcie, przemyśle, energetyce oraz ochronie środowiska). Od 1990 roku EBI zaangażował w projekty w Polsce ponad 5,5 miliardów euro, więcej niż w jakimkolwiek kraju kandydującym do UE.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts