Konto Wiadomości branżowe

Zmiany w usłudze maklerskiej MultiBanku

Zamożni Polacy inwestują na giełdzie ponad czterokrotnie częściej niż inni klienci. W MultiBanku klienci zainteresowani zakupem akcji mogą je nabywać przez Internet, za pośrednictwem zintegrowanej z ROR usługi maklerskiej. Bank poszerzył właśnie jej funkcjonalności.

Z analiz SMG/KRC wynika, że inwestowanie na giełdzie deklaruje ponad 7 proc. zamożnych Polaków i tylko 1,7 proc. ogółu społeczeństwa. Z badań „Affluent segment” wynika natomiast, że sam rachunek maklerski posiada około 20 proc. dobrze sytuowanych osób, z czego 53 proc. może za jego pośrednictwem kupować akcje przez internet. Klienci MultiBanku, w tym celu mogą skorzystać z dostępnej w serwisie transakcyjnym banku, usługi maklerskiej”.

– Obecnie usługę maklerską w MultiBanku posiada w swoim portfelu blisko 33 tys. klientów, którzy coraz aktywniej z niej korzystają.  Według naszych obserwacji  wielu  klientów banku staje się bardziej wytrawnymi graczami giełdowymi – mówi Monika Chwiedziewicz, zastępca dyrektora Departamentu Produktów Oszczędnościowych i Inwestycyjnych, odpowiedzialna za ofertę MultiBanku i mBanku.  – Wraz z rozwojem kompetencji klientów, wzbogacana jest też sama usługa, dziś daleko wychodząca ponad zwykłe kupno czy sprzedaż akcji – dodaje.

Teraz produkt ten poszerzony został o nowe funkcje. Najważniejszą z nich jest aplikacja Statica, zapewniająca ciągły monitoring notowań oraz pozwalająca na prezentację  różnego rodzaju  danych m.in. w postaci wykresów liniowych, słupkowych i świecowych. Zatem po zainstalowaniu aplikacji na komputer, klient otrzymuje dostęp do kompleksowej analizy technicznej swojego portfela w czasie rzeczywistym. Ponadto dzięki nowemu programowi może też sprawdzać bieżące notowania bezpośrednio na komórce. Aplikacja pozwala także na automatyczne przekierowanie klienta bezpośrednio ze Statica do zleceń kupna lub sprzedaży w serwisie transakcyjnym  banku, co znacznie upraszcza sposób korzystania z usługi maklerskiej i przyspiesza dokonanie transakcji.

Kolejne istotne zmiany wprowadzone do usługi maklerskiej to m.in. pojawienie się możliwości wyceny portfela na określony dzień w przeszłości, np. w czasie, gdy sprzedaliśmy część akcji oraz nowa zakładka „Kalkulator zysków i strat”.

– Korzystając z „Kalkulatora zysków i strat” klient może zobaczyć np. po jakiej średniej cenie kupił poszczególne papiery wartościowe, sprawdzić kurs akcji na zamknięcie sesji z poprzedniego dnia oraz zobaczyć ile stracił lub zyskał na zakupie danych akcji, w stosunku do ich średniej ceny kupna – wyjaśnia dyrektor z MultiBanku. – To swego rodzaju dziennik inwestora, pozwalający ocenić wynik inwestycji klienta – dodaje.

Co więcej, obecnie w ramach usługi maklerskiej, klienci mają też możliwość składania szybkich zleceń, bez konieczności prezentowania podsumowania oraz zatwierdzania hasłem SMS. Wystarczy, że odpowiednio spersonalizują swój rachunek korzystając z nowej opcji „Ustawienia” dostępnej w „Menu podręcznym” usługi maklerskiej.

Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje na temat zmian w usłudze maklerskie. Więcej informacji o programie Statica.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy