Konto Wiadomości branżowe

Tydzień pod znakiem wzrostów

Bieżący tydzień inwestorzy na warszawskim parkiecie mogą zaliczyć niewątpliwie do udanych. Pozytywny sentyment wciąż emanuje na globalnych parkietach, co sprzyja rodzimym indeksom. W ciągu ostatnich pięciu sesji WIG zyskał na wartości 2,4%. Spółki o średniej kapitalizacji dały zarobić najwięcej (mWIG40 +3,2%), aczkolwiek silnie zachowywały się również blue chipy (WIG20 +2,3%). Gorzej z kolei zachowały się te o najmniejszej kapitalizacji, a dedykowany im indeks sWIG80 zyskał jedynie 1,5%. Warto zaznaczyć, iż piątkowe wygasanie marcowej linii kontraktów terminowych przebiegło spokojnie i nie wpłynęło znacząco na wynik wypracowany przez indeksy w skali tygodnia.

Choć krajowi inwestorzy nie powinni narzekać to nasz rynek zachowuje się relatywnie gorzej od dużych zagranicznych giełd. Taki stan rzeczy można tłumaczyć sporą aktywnością Skarbu Państwa w zakresie potencjalnego plasowania pakietów akcji największych państwowych spółek. W związku z tym, wydaje się, iż zagraniczni inwestorzy w większym stopniu preferują inne rynki.

W przekroju sektorowym, na przestrzeni minionych pięciu dni zainteresowaniem inwestorów cieszyły się przede wszystkim spółki chemiczne, których wartość w tym czasie wzrosła o 7%. Relatywną siłą względem szerokiego rynku emanowały także spółki energetyczne (+3,4%) oraz paliwowe (3,8%). Na drugim biegunie znalazły się natomiast spółki budowlane (-2,8%), naftowe (-3,75%) oraz deweloperskie (-0,22%).

Informacje, które napłynęły na rynek w przekroju obecnego tygodnia okazały się bliskie oczekiwaniom i nie wpłynęły zbytnio na obraz polskiej ekonomii. Mianowicie, inflacja konsumencka wzrosła w lutym z 4,1% do 4,3% r/r wobec oczekiwanych 4,2% r/r, co sprawia że trudno oczekiwać podjęcia w najbliższym czasie przez RPP decyzji o obniżce stóp procentowych. Warto również nadmienić o lutowym wzroście zatrudnienia w Polsce, który w ujęciu rocznym wyniósł 0,5% wobec oczekiwanej poprawy na poziomie 0,6%.

W bieżącym tygodniu inwestorzy najbardziej wyczekiwali informacji z wtorkowego posiedzenia FED. Obyło się bez zaskoczeń i tamtejszy odpowiednik banku centralnego nie zmienił poziomu stóp procentowych. Powtórzył on zarazem deklarację o pozostawieniu ich na wyjątkowo niskim poziomie do 2014.

Za dalszą poprawą nastrojów na globalnych rynkach w dużej mierze odpowiadały dane napływające z amerykańskiej ekonomii, które nadal prezentują się korzystnie. Wskaźniki New York Empire oraz Fed Philadelphia (obrazujące aktywność przedsiębiorców na wschodnim wybrzeżu) nadal znajdują się w tendencji wzrostowej, bijąc rynkowe oczekiwania. Warto podkreślić, że oba wskaźniki postrzegane są, jako te z grupy wyprzedzających koniunkturę. W tym miejscu można pokusić się o tezę, że marcowy odczyt wskaźnika PMI dla USA może miło zaskoczyć obserwatorów szerokiego rynku.  Dodatkowo pozytywnie należy postrzegać raport nt. sprzedaży detalicznej (wzrost o 1,1% r/r). To właśnie konsumpcja odpowiada za generowanie 2/3 wartości tamtejszego PKB.

Mając na uwadze wzrost globalnego apetytu na ryzyko oraz dalszą poprawę danych makroekonomicznych, w kolejnych tygodniach nadal powinniśmy obserwować wzrosty na rynkach akcji. Co więcej bazując na analizie porównawczej, akcje polskich spółek nadal prezentują się korzystnie na tle ich zagranicznych odpowiedników.

Michał Witkowski

Analityk ING TFI

Similar Posts