Wiadomości branżowe

Oferta Warty i Expandera lekarstwem na niskie stopy procentowe

„Horyzont Możliwości” to najnowszy produkt o charakterze inwestycyjnym, przygotowany przez Wartę specjalnie dla klientów Expander Advisors. Jego konstrukcja daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków, przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału. Nowa, wspólna oferta jest szeroko promowana, z uwzględnieniem kampanii telewizyjnej.- Spadające stopy procentowe

?Horyzont Możliwości? to najnowszy produkt o charakterze inwestycyjnym, przygotowany przez Wartę specjalnie dla klientów Expander Advisors. Jego konstrukcja daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków, przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału. Nowa, wspólna oferta jest szeroko promowana, z uwzględnieniem kampanii telewizyjnej.

Spadające stopy procentowe spowodowały, że w ostatnim czasie w krajach zachodnich pojawiły się oferty lokat bankowych z ujemnym oprocentowaniem. W Polsce takich ofert nie ma, ale zyski z lokat są dziś symboliczne. Równocześnie bezpośrednie inwestycje na giełdzie obarczone są ryzykiem, nie akceptowanym dla wielu klientów. Nic więc dziwnego, że przychodzi do nas coraz więcej osób, z pytaniem o alternatywę. Dlatego poprosiliśmy Wartę o przygotowanie specjalnie dla naszych klientów odpowiedniego produktu o charakterze inwestycyjnym. Miał on zapewniać bezpieczeństwo inwestycji, a jednocześnie pozwalać na uzyskanie atrakcyjnej premii  ? mówi Piotr Nowak, dyrektor ds. produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych Expander Advisors.

Takie wymogi spełniają tzw. polisy strukturyzowane. Ich cechą charakterystyczną jest, że środki powierzane przez klienta są inwestowane w różne aktywa. Większość jest lokowana np. w obligacje czy bony skarbowe, które zapewniają ochronę kapitału. Mniejsza cześć, jest lokowana w zaawansowane instrumenty finansowe, które dają możliwość uzyskania wyższych zysków np. instrumenty pochodne oparte o fundusze inwestycyjne, akcje, surowce. Taka konstrukcja pozwala na zabezpieczenie klientów przed ewentualnymi spadkami na rynkach finansowych, a jednocześnie daje możliwość uzyskania atrakcyjnego rynkowo zwrotu z inwestycji ? wyjaśnia Anna Jarosiewicz-Łuka, odpowiedzialna w Warcie za konstrukcję produktów.

Charakterystyczną cechą ?Horyzontu Możliwości? jest elastyczność. Klient ma do wyboru trzy poziomy ochrony kapitału, czyli 85%, 95% lub 100% . Od tej decyzji zależy też wysokość potencjalnej premii. Stopa zwrotu z tego ubezpieczenia na koniec umowy zależeć będzie od wyników koszyka trzech funduszy inwestycyjnych. Dwa to tzw. fundusze absolutnej stopy zwrotu, a jeden ? przychodowy. Wyróżniają się one stabilną stopą zwrotu i wyjątkową odpornością na zawirowania na rynkach finansowych.

A to już wiesz?  Trudne warunki pracy zawodowych kierowców powoli się poprawiają. W okolicy Gdańska powstała dla nich nowoczesna inwestycja

?Horyzont Możliwości? to ubezpieczenie o nowoczesnej i przejrzystej konstrukcji. W podjęciu właściwej i świadomej decyzji pomaga klientom Karta Produktu. Wzorowana jest ona na wytycznych Polskiej Izby Ubezpieczeń i przedstawia najważniejsze cechy produktu w sposób przyjazny dla klienta. Pokazuje na przykład różne scenariusze inwestycyjne, czyli na jakie stopy zwrotu klienci mogą liczyć w zależności od sytuacji na rynkach finansowych. Każdy klient zainteresowany takim ubezpieczeniem otrzymuje Kartę Produktu w trakcie rozmowy z konsultantem Expandera.

Nowością jest też współpraca Warty i Expandera przy przygotowaniu kampanii. Potrwa ona do 14 grudnia 2014 r. i obejmie reklamę telewizyjną, działania w Internecie (m.in. specjalną stronę www.horyzontmozliwosci.pl oraz promocję na witrynach placówek Expander.

Idea kampanii opiera się na rozterkach klienta  ? ?W co zainwestować? lokaty dają niski zysk a akcje są ryzykowne?. Odpowiedzią na te rozterki jest nasza oferta ? która z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo kapitału, a z drugiej pozwala na osiągniecie atrakcyjnej premii ? mówi Emila Pietrzak, Marketing Manager w Warcie.

Koncept kreatywny i strategia zostały opracowane przez Agencję Proste Pytanie oraz Magdalenę Nowakowską. Zakup mediów dokonał Dom Mediowy Zenith Optimedia, a spot przygotował dom produkcyjny Toro Media.

 

Szczegółowe informacje dotyczące produktu dostępne w załączonych Kartach Produktu.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Grupa WARTA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy