Wiadomości branżowe

Nowi członkowie w Zarządzie Provident Polska

Od 1 kwietnia br. do Zarządu Provident Polska dołączą Patrycja Rogowska-Tomaszycka oraz Agnieszka Kłos. Zmiany są wynikiem realizacji strategii firmy mającej na celu m.in. budowę silnego zespołu zarządzającego w różnych obszarach biznesowych.

Aby poszerzać i rozwijać naszą działalność musimy tworzyć nowe możliwości rozwoju poprzez budowanie silnych relacji i sojuszy zarówno wewnątrz firmy, jak i z podmiotami zewnętrznymi. Aby wzmocnić naszą pozycję w tych obszarach, nominowaliśmy nowych członków Zarządu Provident Polska ? mówi David Parkinson, Prezes Zarządu Provident Polska.

Patrycja Rogowska-Tomaszycka dołączy do Zarządu jako Dyrektor ds. Corporate Affairs. Pracę w Providencie rozpoczęła w czerwcu 2012 roku, obejmując funkcję Dyrektora Biura Public Affairs. Obecnie zarządza Pionem Korporacyjnym odpowiedzialnym za corporate i public affairs, PR, CSR oraz komunikację wewnętrzną. Karierę zawodową rozpoczynała w Związku Banków Polskich, w latach 2007-2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako ekspert w Departamencie Prawnym. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Agnieszka Kłos dołączy do Zarządu jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Do jej kompetencji należeć będzie rozwijanie kanału brokerskiego, wzmacnianie relacji i rozszerzanie zakresu współpracy z partnerami zewnętrznymi oraz realizacja strategicznych projektów biznesowych.

W Provident Polska od 2007 roku. Jest odpowiedzialna za poszukiwanie możliwości w obszarze przejęć, budowania partnerstwa i sojuszy strategicznych oraz wykorzystywanie szans przyczyniających się do rozwoju firmy. Doświadczenie zawodowe zdobyła w firmie Ernst & Young Audit Sp. z o.o., z którą była związana przez ponad 8 lat, a także w angielskiej firmie Greig Middleton zajmującej się doradztwem i usługami maklerskimi. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i FCCA.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Provident Polska SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy