Wiadomości branżowe

Nowa lokata Banku Pocztowego

Do swojej oferty depozytowej Bank Pocztowy wprowadził nową lokatę progresywną Coraz Więcej 7M. Posiadacze ROR-ów Banku mogą liczyć na korzystniejsze oprocentowanie lokat terminowych. Klienci Banku Pocztowego, którzy posiadają Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Nestor lub Standard mogą skorzystać z atrakcyjniejszej oferty depozytowej. Otrzymają o 0,20 p.p. wyższe oprocentowanie przy

Do swojej oferty depozytowej Bank Pocztowy wprowadził nową lokatę progresywną Coraz Więcej 7M. Posiadacze ROR-ów Banku mogą liczyć na korzystniejsze oprocentowanie lokat terminowych.

Klienci Banku Pocztowego, którzy posiadają Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Nestor lub Standard mogą skorzystać z atrakcyjniejszej oferty depozytowej. Otrzymają o 0,20 p.p. wyższe oprocentowanie przy lokatach terminowych. Na takie oprocentowanie mogą liczyć także pozostali Klienci, którzy otworzą lokatę przez Call Center, Internet lub sklep lokat.

Bank Pocztowy oferuje nową lokatę progresywną zakładaną na okres 7 miesięcy. Jej średnie oprocentowanie wyniesie 2,4% (dla Klientów opisanych w powyższym akapicie) lub 2,2% (dla pozostałych Klientów).

Równocześnie przedłużeniu uległa promocja marż przy kontach oszczędnościowych. W zależności od wysokości środków zgromadzonych na Pocztowym Koncie Oszczędnościowym oprocentowanie wynosi:
?    do 10 tys. zł: 1,15%,
?    pow. 10 tys. zł do 20 tys. zł: 1,15%,
?    pow. 20 tys. zł do 200 tys. zł: 1,60%,
?    pow. 200 tys. zł: 2,20%.

Jednocześnie 1 stycznia 2015 r. Bank Pocztowy wycofał ze swojej oferty lokatę progresywną zakładaną na okres 6-miesięcy, lokatę Rynek+ 18M oraz lokaty standardowe 24M i 36M, które były dostępne w internetowym sklepie z lokatami.

Wszystkie depozyty w Banku Pocztowym objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości 100 tys. euro. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty w Banku Pocztowym to 500 zł. Lokaty można zakładać w Placówkach Banku Pocztowego, poprzez Infolinię, stronę www, jak również w sieci Poczty Polskiej.   


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank Pocztowy SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy