Wiadomości branżowe

Netia ma ponad 100 tys. klientów ETTH

W mijającym roku Grupa Netia kontynuowała skuteczną konsolidację rynku operatorów sieci osiedlowych, świadczących usługi w technologii ETTH (Ethernet To The Home). W 2009 roku Internetia, spółka z Grupy Netia, dzięki przejęciom pozyskała prawie 17 tysięcy aktywnych klientów.

Rok 2009 był kolejnym, w którym Netia skutecznie realizowała założony w strategii Spółki projekt konsolidacji rynku operatorów sieci osiedlowych, świadczących usługi w technologii ETTH (Ethernet To The Home).

W kończącym się roku Internetia, spółka zależna Netii wydała na akwizycje 16,7 mln zł, przejmując 5 sieci (spółki lub zorganizowane części przedsiębiorstwa) z 16925 aktywnymi klientami oraz potencjałem podłączenia 88 tysięcy gospodarstw domowych.

Średnia cena pozyskania klienta poprzez akwizycje w tym roku wyniosła niespełna 1 tys. złotych, czyli porównywalnie do średniej z lat poprzednich.

Akwizycje nastąpiły przede wszystkim w rejonach obecnego działania Internetii, czyli Górnym i Dolnym Śląsku (E-Tychy, Gaja z Krapkowic, Bater z Zabrza, D2D z Rudy Śląskiej).

Oprócz poszerzania swojej obecności na tych atrakcyjnych terenach, spółka zależna Netii poszerzyła pole swojej obecności na kolejny atrakcyjny rynek – Szczecin – przejmując w ostatnich dniach tego roku firmę Global Connect.

Skuteczna strategia

W ciągu dwóch i pół roku Grupa Netia – z uwzględnieniem 5 tegorocznych transakcji – przejęła łącznie 27 sieci, które działają obecnie w ramach jednej spółki pod nazwą Internetia. Obszar działania tych sieci koncentruje się przede wszystkim na Górnym i Dolnym Śląsku, Krakowie oraz Białymstoku i okolicach.

Na akwizycje sieci ethernetowych Netia wydała do tej pory 101 mln złotych. Na modernizację i rozbudowę przejętych sieci przeznaczono dotychczas kilkanaście milionów złotych.

Obecnie liczba klientów, którym Grupa Netia świadczy usługi w technologii ETTH przekracza 105 tysięcy, zaś w zasięgu tych sieci znajduje się łącznie około 400 tys. gospodarstw domowych. 

– “W 2009 roku w pełni zrealizowaliśmy plan konsolidacji prawnej i operacyjnej wszystkich 22 przejętych wcześniej podmiotów co pomoże nam w sprawnej realizacji planu rozbudowy i modernizacji sieci oraz wdrożenie nowych usług w 2010 roku” – powiedział Tom Ruhan, członek zarządu Netii, odpowiedzialny za kwestie prawne i akwizycje – “Po upływie dwóch i pół roku od rozpoczęcia projektu z optymizmem patrzymy na możliwość realizacji strategicznego celu pozyskania 200 tys. klientów w tym segmencie do 2012 roku” – dodał Tom Ruhan.

Netia szacuje, że łącznie w Polsce jest około 800 tys. aktywnych klientów sieci w technologii ETTH.

***

Netia SA jest wiodącym alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym, świadczącym m.in. usługi głosowe oraz szerokopasmowego Internetu klientom indywidualnym i biznesowym. Działa na bazie własnej infrastruktury oraz sieci TP.

Źródło Netia. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts