Wiadomości branżowe

Nestlé S.A. ogłasza wyniki finansowe za 2014 rok

Rok 2014 firma zamknęła z 4,5% wzrostu organicznego i wzrostem marży operacyjnej o 10 punktów bazowych ? 30 punktów bazowych przy zachowaniu stałego kursu walutowego. W 2015 roku Nestlé będzie dążyć do osiągnięcia organicznego wzrostu na podobnym poziomie ok. 5%.

Wyniki szczegółowe:

  • sprzedaż na poziomie 91,6 mld CHF
  • 4,5% wzrostu organicznego i 2,3% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego
  • wzrost marży operacyjnej o 10 punktów bazowych do 15,3%, wzrost o 30 punktów bazowych przy zachowaniu stałego kursu walutowego
  • wzrost zysku operacyjnego na jedną akcję o 4,4% przy zachowaniu stałego kursu walutowego
  • wysoki przepływ środków operacyjnych sięgający 14,7 mld CHF
  • propozycja wypłaty dywidendy zwiększona o 2,20 CHF za akcję
  • perspektywy na 2015 roku: firma będzie dążyć do osiągnięcia organicznego wzrostu na poziomie około 5% poprzez poprawę marży, zysku operacyjnego na jedną akcję mierzonego przy zachowaniu stałego kursu walutowego oraz efektywności kapitałowej.

– Są to dobre wyniki, bazujące na stabilnym wzroście z poprzednich lat i osiągnięte w korzystnych warunkach wymiany handlowej. Dowodzą one niezmiennych atutów Nestlé: zaangażowania naszych pracowników, globalnego zasięgu, siły naszego portfolio oraz jakości naszych innowacji. Uwzględniając działania krótkoterminowe, koncentrujemy się na naszych długoterminowych celach i wzmacnianiu podstaw przyszłego wzrostu. Spodziewamy się, że 2015 rok będzie podobny do 2014 roku. Będziemy dążyć do osiągnięcia wzrostu organicznego na podobnym poziomie około 5% poprzez poprawę marży i zysku z akcji mierzonego przy zachowaniu stałego kursu walutowego, oraz efektywności kapitałowej ? powiedział Paul Bulcke, Prezes Nestlé S.A.

 

Wyniki Grupy Nestlé

W 2014 roku wzrost organiczny Nestlé wyniósł 4,5%, w tym 2,3% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego oraz 2,2% zmian cenowych. Poziom sprzedaży wyniósł 91,6 miliardów CHF (spadek o 0,6%, w wyniku negatywnych różnic kursów walut na poziomie -5,5%). Bilans akwizycji oraz zbycia aktywów netto spowodował wzrost sprzedaży o 0,4%. Zysk operacyjny grupy wyniósł 14 miliardów CHF, dając marżę 15,3% – wzrost o 10 punktów bazowych, wzrost o 30 punktów bazowych przy zachowaniu stałego kursu walutowego.

Zysk netto wzrósł o 4,4 miliarda CHF do 14,5 miliarda CHF. Wzrost obejmuje zysk wynikły ze sprzedaży części udziałów spółki L?Oréal oraz zysk z rewaluacji 50% udziałów w spółce Galderma w chwili zwiększenia udziałów grupy z 50% do 100%. Zgłoszony zysk na akcję wyniósł 4,54 CHF, wzrost o 44,6%.

 

Nestlé na poszczególnych rynkach:

  • Wzrost organiczny Grupy Nestlé: 5,4% w obu Amerykach, 1,9% w Europie oraz 5,7% w Azji, Oceanii i Afryce.
  • Sprzedaż Nestlé na rozwiniętych rynkach wzrosła o 1,1%, osiągając 51,4 mld CHF. Na rynkach wschodzących wzrost sprzedaży wyniósł 8,9% osiągając 40,2 mld CHF.
  • Rzeczywisty wzrost wewnętrzny wyniósł 2,3% w Amerykach, 2,4% w Europie oraz 2,4% w Azji, Oceanii i Afryce.

 

Rynek europejski

Sprzedaż na rynku europejskim osiągnęła w 2014 roku wartość 15,2 mld CHF, wzrost organiczny wyniósł 1,5%, a rzeczywisty wzrost wewnętrzny 2,2% . Marża operacyjna wyniosła 15,3%, +30 punktów bazowych.

W odniesieniu do rynku, to był dobry poziom wzrostu, spowodowany innowacjami i premiumizacją.

Europejskie środowisko handlowe jest nadal zmienne i uwarunkowane rosnącą presją deflacyjną. Zaufanie konsumentów jest kruche, co przekłada się na zmniejszoną elastyczność cenową. Dobre wyniki we Francji, Szwajcarii, Austrii, Holandii i ożywienie w Hiszpanii i Portugalii przyczyniły się do poprawy wyników w Europie Zachodniej.

W Europie Centralnej i Wschodniej, Rosja i Ukraina odnotowały wzrost pomimo pogarszających się warunków gospodarczych. Produkty dla zwierząt, Nescafé Dolce Gusto, kawa rozpuszczalna oraz słodycze marki Kit Kat cieszyły się największą popularnością.

Produkty dla zwierząt odnotowały wzrost w całym regionie, umacniając zajmowaną pozycję na rynku, szczególnie poprzez rozwój produktów premium marek Felix, Purina ONE oraz Gourmet, jak również poprzez rozwój kategorii przekąsek dla zwierząt.

Marża operacyjna na rynku europejskim wyniosła 15,3%, co stanowi wzrost o 30 punktów bazowych, odzwierciedlając osiągnięcia Nestlé w wykorzystaniu rzeczywistego rozwoju wewnętrznego oraz stałą poprawę efektywności.

 

Więcej informacji dostępne jest w biurze prasowym Nestlé S.A.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Nestlé Polska S.A.. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy