Na forum ekonomicznym o transakcjach w handlu zagranicznym

O obsłudze transakcji handlowych między krajami Europy Środkowo-Wschodniej
i możliwościach jakie w tej mierze dają banki z różnych krajów, ale działające
w ramach jednej grupy rozmawiali uczestnicy okrągłego stołu zorganizowanego przez Bank Pekao SA w ramach XII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W panelu wzięli udział: Maria Wiśniewska - Prezes Zarządu Banku Pekao SA, Roberto Nicastro - Zastępca Menedżera Generalnego UniCredito Italiano, Jiři Kunert - Prezes Zarządu słowackiego UniBanca a.s., Adam Grzela - Prezes Zarządu Banku Pekao SA (Ukraina) Ltd., Dariusz Filar - Główny Ekonomista Banku Pekao SA i Ryszard Grzelak - Dyrektor Wydziału Finansowania Handlu w Banku Pekao SA.

Wierzymy w pomyślny rozwój Polski i całego regionu, który już dziś nazywa się Nową Europą. Dlatego tu inwestujemy i wzbogacamy naszą ofertę

- powiedziała we wstępie Maria Wiśniewska.

Roberto Nicastro przedstawił obszar zainteresowania UniCredito Italiano (UCI) w Europie Środkowo-Wschodniej. Obszar ten tworzą wszystkie kraje starające się obecnie o przystąpienie do Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta) i Chorwacja. Spodziewamy się, że przez najbliższe 20 lat ta część Europy będzie się rozwijała szybciej niż obecna Unia Europejska, a rozwój ten będzie miał miejsce w warunkach stosunkowo niskiej liczby banków i oddziałów bankowych - powiedział Roberto Nicastro. Dotychczas UCI zainwestowało w Europie Środkowej, Wschodniej i Turcji 2,5 mld euro.

Według Jiřiego Kunerta, przystąpienie do Grupy UniCredito dało słowackiemu bankowi UniBanka a.s. dodatkowe możliwości w obsłudze handlu zagranicznego. Obecność zaufanego partnera na zagranicznym rynku przyspiesza np. proces sprawdzania wiarygodności finansowej kontrahenta. Na sprawdzenie wiarygodności jednej z firm działających w Bośni i Hercegowinie wystarczyła godzina. Codziennie takich przykładów są dziesiątki. Podobne możliwości mają wszystkie banki działające w grupie UCI, w tym również Bank Pekao SA. Dodatkowym atutem Pekao jest zespół 25 Ekspertów ds. Handlu Zagranicznego, którzy służą wszelką pomocą w zakresie obsługi transakcji.

Eksporterzy mogą uzyskać wcześniejszą zapłatę za wysłany towar (dyskonto należności). Korzystanie z usług bankowych w zakresie rozliczeń transakcji handlu zagranicznego ogranicza też ryzyko polityczne, handlowe oraz walutowe. Natomiast importer może dzięki pośrednictwu banku poprawić swoją wiarygodność i standing finansowy. Bank stwarza mu również możliwość alternatywnego sposobu finansowania transakcji, co zwiększa płynność finansową importera.

Zapotrzebowanie na obsługę transakcji handlu zagranicznego stale rośnie. Już dziś według prof. Dariusza Filara widać symptomy rozwoju wymiany handlowej między krajami Europy Środkowej. W roku 1989 udział eksportu i importu do Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rumunii, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji wynosił ok. 10% całości polskiej wymiany handlowej. Później spadł o połowę. Obecnie wraca do poziomu z roku 1989. W 2001 r. udział polskiego eksportu do wspomnianych krajów wynosił 11,8%, a importu 8,4%. Zmiany nastąpiły już w warunkach rynkowych, a nie wymuszonych przez sytuację polityczną. Co ciekawe traci na znaczeniu handel surowcami nie przetworzonymi. Największą dynamikę wzrostu ma przemysł elektromaszynowy. Eksperci przewidują, że wzrost wymiany handlowej będzie jeszcze szybszy po wstąpieniu tych krajów do Unii Europejskiej.

Zebranych na spotkaniu przedsiębiorców najbardziej interesowało, kiedy mogą spodziewać się szybkich i tanich kredytów. Zdaniem prof. Dariusza Filara oprocentowane kredytów złotowych obniży się do poziomu oprocentowania kredytów w euro w roku 2005. Wtedy też nastąpi wyrównanie stóp procentowych w Polsce i Europejskiej Unii Walutowej.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top