Wiadomości branżowe

Możliwość zastrzegania zagubionych dokumentów tożsamości należących do nie-Klientów Banku

Bank BPS jako jeden z pierwszych banków w Polsce wprowadził możliwość przyjmowania zastrzeżeń zagubionych/skradzionych dokumentów tożsamości należących do nie-Klientów Banku.  

Z dniem 13 grudnia Bank BPS jako jeden z pierwszych banków w Polsce wprowadził możliwość przyjmowania zastrzeżeń zagubionych/skradzionych dokumentów tożsamości należących do nie-Klientów Banku.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty,
  • tymczasowy dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • książeczka wojskowa,
  • książeczka marynarska,
  • paszport,
  • karta stałego pobytu,
  • dokument zagraniczny,
  • inny dokument (niezdefiniowany),
  • oraz dowód rejestracyjny.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku BPS pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Źródło Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts