Jak skutecznie starać się o unijne dofinansowanie?

Ponad 800 mln euro wynosi wkład wspólnotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego. Z tej kwoty ponad  61 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie projektów dotyczących ochrony środowiska. Dla przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać te możliwości BRE Bank, wspólnie z Management & Consulting Group przygotował seminarium, podczas którego organizatorzy przedstawią możliwości inwestowania ze środków UE i podzielą się z firmami praktycznymi wskazówkami.

Seminarium odbędzie się 11 grudnia w siedzibie Oddziału Korporacyjnego BRE Banku w Gdańsku, przy ul. Wały Jagiellońskie 8.
W trakcie warsztatów przedsiębiorcy planujący nowe inwestycje będą mieli okazję zapoznać się z założeniami, zakresem wsparcia i możliwościami pozyskania dofinansowania w ramach programów operacyjnych przygotowanych na lata 2007-2013. Poznają możliwości finansowania projektów z udziałem środków unijnych z zakresu ochrony środowiska, energetyki odnawialnej i alternatywnej. Eksperci BRE Banku i Management & Consulting Group omówią najważniejsze czynniki, jakie decydują o przyznaniu wsparcia.

„Na lata 2007- 2013 wkład wspólnotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Pomorza wynosi ponad 800 mln euro”- mówi Sławomir Kołtowski, wiceprezes zarządu Management & Consulting Group. „Ta kwota, oraz środki w programach krajowych stwarzają ogromne możliwości dla tych, którzy chcą realizować inwestycje”- dodaje.

Zgodnie z nowymi założeniami polityki regionalnej najważniejsze cele, jakie stoją obecnie przed lokalnymi przedsiębiorcami to wzrost konkurencyjności oraz zatrudnienia w regionie. Przedsiębiorcy potrzebują wsparcia w zakresie korzystania ze środków UE, dlatego BRE Bank kładzie bardzo mocny nacisk na ich edukację oraz współpracę.

„BRE Bank, stawiając, przede wszystkim, na najwyższej jakości doradztwo jest ze swoim klientem już na etapie konstruowania wniosku. Współpraca z przedsiębiorcami zaczyna się od zrozumienia potrzeb i planów klienta, dla którego wskazujemy źródła finansowania, warianty montaży finansowych oraz zasady i możliwości pozyskania dostępnej pomocy publicznej - tak krajowej, jak i unijnej. Na celu mamy przede wszystkim sukces planowanych przedsięwzięć i skuteczność podejmowanych działań. Jak pokazują wyniki, taka strategia przynosi efekty” – mówi Jarosław Fordoński, dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej w BRE Banku.

Co decyduje o przyznaniu wsparcia?

Doświadczenia lat 2004-2006 wskazują, że w procesie ubiegania się o środki unijne czynnikiem sukcesu jest prawidłowe przygotowanie wniosku oraz kompletność złożonej aplikacji.

Aby skuteczne przejść przez wszystkie trzy etapy oceny wniosku, czyli: ocenę formalną, techniczno-ekonomiczną oraz merytoryczną projektu, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, aby:

 • projekty były spójne i przemyślane oraz zgodne z kryteriami dostępu,
 • wnioski zawierały całą niezbędną i kompletną dokumentację,
 • zobowiązania były realne i możliwe do wykonania oraz rozliczenia w terminie
 • zostały zapewnione źródła finansowania planowanej inwestycji.


„Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim cierpliwość i skrupulatność. O przyznaniu dofinansowania decyduje także dobra kondycja finansowa przedsiębiorcy oraz wysoka pozycja na liście projektów rekomendowanych do wsparcia”- dodaje Jarosław Fordoński.

Patronat medialny nad konferencją objął magazyn Euro Ekspert.

***

BRE Bank od lat specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z UE. Wartość udzielonych kredytów na inwestycje z udziałem środków UE rosła w latach 2004-2006 kolejno o ponad 100% i 50%. Przy tym skuteczność BRE Banku jest bardzo wysoka. W trakcie trwania czwartej rundy aplikacyjnej w ramach działania 2.3 SPO WKP niemal co drugi (47%) wniosek złożony przez podmioty obsługiwane przez BRE, został zakwalifikowany do dofinansowania. Dla porównania, na rynku, z ogółu złożonych wniosków w ramach IV rundy aplikacyjnej do dofinansowania zakwalifikowano 24% wniosków. Tak wysoką skuteczność i efektywność działań BRE Bank zawdzięcza konsekwentnie realizowanej polityce, w myśl której stawia nie na ilość przyjętych wniosków, ale na jakość doradztwa i skuteczność pozyskiwania środków UE.

Management & Consulting Group

 • Firma istnieje od 1995 roku, nieprzerwanie oferując najwyższą jakość swoich usług
 • Od 2002 roku zajmuje się świadczeniem usług doradczych związanych z pozyskiwaniem środków z UE
 • W 2005 roku zakres usług został poszerzony o „Corporate Finance” a w 2007 roku o „pre IPO”
 • Obecnie firma oferuje usługi świadczone przez kilkunastu ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych
 • W latach 2005-2006 firma pozyskała dla swoich klientów ponad 62 mln PLN z unijnych funduszy.
W 2007 roku firma zajęła:
 • 4 miejsce w kategorii pozyskanej dotacji dla dużych firm w ogólnopolskim rankingu firm doradczych czasopisma „Euroekspert”
 • 7 miejsce w ogólnopolskim rankingu firm doradczych czasopisma „Fundusze Europejskie”
 • 9 miejsce w kategorii pozyskanej dotacji dla MSP w ogólnopolskim rankingu firm doradczych czasopisma „Euroekspert”
  
Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top