Wiadomości branżowe

Gdy dłużnik wyprzedaje majątek

Wyzbywanie się majątku przez nieuczciwych dłużników może doprowadzić do ich niewypłacalności i ograniczyć szanse wierzycieli na odzyskanie długu.

Gdy firma będzie chciała dochodzić spłaty swojej należności od kontrahenta, może się okazać, że nie ma on żadnego majątku. Do takiej sytuacji często dochodzi w wyniku celowych działań dłużnika, który chce uniknąć spłaty swoich zobowiązań np. poprzez zawieranie fikcyjnych umów sprzedaży czy umów darowizny, obciążanie składników majątku itp. Wierzycielom nie pozostaje wówczas nic innego jak złożyć skargę na podstawie art. 572 kc – skargę paulińską. 

Skarga paulińska to specjalne powództwo przysługujące wierzycielowi w razie niewypłacalności dłużnika. Jej wniesienie pozwala chronić interesy wierzyciela w przypadku nielojalnego czy wręcz nieuczciwego postępowania dłużnika. Ma ono miejsce wówczas, gdy wyzbywa się on z pokrzywdzeniem wierzyciela składników swojego majątku na rzecz osób trzecich lub majątek ten obciąża, zaciągając kolejne zobowiązania i w ten sposób stwarza lub pogłębia stan swojej niewypłacalności.

W przypadku wygranej w sądzie czynności prawne dokonywane przez dłużnika zostaną uznane za bezskuteczne względem spółki. Może on w takiej sytuacji prowadzić egzekucję z imienia, którego dłużnik pozbył się, np. sprzedając nieruchomość swojemu krewnemu po zaniżonej cenie.

Na podstawie miesięcznika „Spółka z o.o.”, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Źródło Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts