Konto Wiadomości branżowe

Doradcy BRE Private Banking z certyfikatami EFP EFPA

Doradcy BRE Private Banking & Wealth Management otrzymali jako pierwsi w Polsce Certyfikaty Eksperta Planowania Finansowego EFP EFPA, potwierdzające najwyższy poziom kwalifikacji i obsługi świadczonej klientom. W Polsce certyfikaty przyznaje Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska, a do egzaminów przygotowuje Warszawski Instytut Bankowości.

– Naszą ambicją jest stałe podnoszenie poziomu obsługi oferowanej klientom. Uzyskanie certyfikatów Eksperta Planowania Finansowego, opracowanych według międzynarodowych standardów, jest istotnym potwierdzeniem kwalifikacji naszych doradców przez niezależną instytucję – mówi Małgorzata Anczewska, dyrektor BRE Private Banking & Wealth Management

European Financial Planning Association (EFPA), która przygotowała standard certyfikatów dla doradców finansowych (EFA EFPA) oraz ekspertów planowania finansowego (EFP EFPA), jest niezależną, pozarządową organizacją europejską, reprezentowaną w 14 krajach europejskich i współpracującą z organizacjami w kolejnych siedmiu krajach. Misją EFPA jest wyznaczanie i promowanie wysokiej jakości standardów kompetencji oraz zachowań etycznych dla sektora doradztwa finansowego w całej Europie, z korzyścią dla instytucji finansowych, doradców oraz ich klientów.

Certyfikat Eksperta Planowania Finansowego EFP EFPA potwierdza najwyższe kompetencje doradców finansowych. – Wysoki poziom kwalifikacji i etyki pracowników sektora finansowego gwarantuje klientom bezpieczeństwo i efektywność korzystania z usług finansowych – zwraca uwagę Andrzej Lech, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

– Możliwość przedstawienia klientom certyfikatu EFPA daje bankowi przewagę konkurencyjną. W ten sposób instytucje finansowe mogą potwierdzić swoje zaangażowanie i inwestycje w doradztwo na najwyższym poziomie – podsumowuje Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes EFPA Polska. – W momencie, gdy rząd pracuje nad deregulacją zawodów, najlepsi profesjonaliści i instytucje finansowe w sektorze chcą z własnej inicjatywy pokazać, czym wyróżniają się na rynku. Cieszymy się, że pierwszymi Ekspertami Planowania Finansowego EFP EFPA zostali doradcy BRE Private Banking & Wealth Management. Do pionierów niedługo dołączą kolejni doświadczeni eksperci – dodaje Szymańska-Kopszczyc.

Certyfikat European Financial Planner EFP EFPA to ważny krok w karierze doradcy finansowego. Na tym poziomie doradcy muszą potwierdzić rozumienie procesów makroekonomicznych oraz funkcjonowania rynków finansowych. Niezbędna jest też wiedza w zakresie wszystkich segmentów produktów finansowych, uwzględniająca inwestycje alternatywne, oraz praktyczne umiejętności kompleksowej diagnozy profilu klienta i analizy jego potrzeb. Doradca z certyfikatem EFP EFPA potrafi również zaproponować rozwiązania z zakresu optymalizacji podatkowej oraz planowania finansowego dla przedsiębiorców.

Pierwszy Program Studium Doradztwa Finansowego EFA EFPA został oficjalnie akredytowany w 2008 roku przez EFPA, w drodze wnikliwego postępowania akredytacyjnego. Prawo przeprowadzania egzaminów i wydawania certyfikatów w Polsce uzyskał Warszawski Instytut Bankowości. W celu podniesienia transparentności systemu egzaminacyjnego z inicjatywy WIB została utworzona odrębna organizacja, Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, pełniąca rolę EFPA Polska. Fundacja przejęła od Instytutu prowadzenie egzaminów certyfikujących EFA i od września 2009 jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do ich realizacji.

Certyfikaty EFP EFPA wręczono podczas seminarium „Horyzonty Bankowości2012”– jednego z największych, środowiskowych wydarzeń w tym roku, organizowanych przez Centrum Prawa  Bankowego i Informacji przy udziale Związku Banków Polskich.

Similar Posts