Wiadomości branżowe

BRE rozmawia z syndykiem IGroup

BRE Bank S.A. podjął rozmowy z syndykiem masy upadłościowej Internet Group S.A.  Są one podyktowane dążeniem do zapewnienia warunków do kontynuacji bieżącej działalności spółek zależnych od Internet Group S.A.

Działania Banku zmierzają do zachowania wartość wspomnianych spółek zależnych oraz do  stworzenia warunków do zaspokojenia wierzycieli spółki w najwyższym możliwym stopniu.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts