Wiadomości branżowe

Bank Pocztowy zaoferuje własne fundusze inwestycyjne

Dzięki rozpoczętej współpracy Banku Pocztowego z IPOPEMA TFI S.A. Bank zaoferuje w swojej sieci dystrybucji jednostki funduszy IPOPEMA SFIO.  Towarzystwo będzie także zarządzać funduszami typu white label na zlecenie Banku.Jednym z elementów założonych w strategii Banku Pocztowego do 2017 r. jest uzupełnienie oferty, z myślą o Klientach bardziej zaawansowanych w korzystaniu z usług

Dzięki rozpoczętej współpracy Banku Pocztowego z IPOPEMA TFI S.A. Bank zaoferuje w swojej sieci dystrybucji jednostki funduszy IPOPEMA SFIO.  Towarzystwo będzie także zarządzać funduszami typu white label na zlecenie Banku.

Jednym z elementów założonych w strategii Banku Pocztowego do 2017 r. jest uzupełnienie oferty, z myślą o Klientach bardziej zaawansowanych w korzystaniu z usług finansowych, o produkty inwestycyjne. W perspektywie strategii Bank chce zbudować portfel produktów inwestycyjnych o wartości 0,5 mld zł. Krokiem w tym kierunku jest rozpoczęta właśnie współpraca Banku Pocztowego z IPOPEMA TFI S.A.

Współpraca będzie toczyła się na dwóch polach: w pierwszej kolejności Bank Pocztowy będzie dystrybuował jednostki funduszy IPOPEMA SFIO w swojej sieci dystrybucji. Równolegle ruszył także drugi projekt.

 ? By wyjść z własną ofertę parasola funduszy typu white label przeprowadziliśmy przetarg, w wyniku którego do współpracy przy tym projekcie wybraliśmy IPOPEMA TFI. Będzie on zarządzał funduszem na zlecenie Banku Pocztowego ? mówi Szymon Grochowalski odpowiadający w Banku Pocztowym za ofertę produktów inwestycyjnych.

IPOPEMA TFI ma liczne doświadczenia we współpracy z partnerami w formule zarządzania funduszami white-label. Towarzystwo tworzyło je m.in. dla Alior Banku (Alior SFIO), czy Banku BGŻ (BGŻ SFIO).

Stworzenie funduszu w formule white-label jest uzależnione od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z oczekiwaniami fundusz powinien rozpocząć działalność w trzecim kwartale przyszłego roku.

Tymczasem dystrybucja przez Bank Pocztowy jednostek funduszy z parasola IPOPEMA SFIO powinna rozpocząć się na początku 2015 roku.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank Pocztowy SA. Dostarczył
A to już wiesz?  Warszawska giełda przyciąga coraz więcej spółek gamingowych. Jest pod tym względem światowym liderem

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy