Tag Archives: umo

Nowoczesne technologie w służbie KOV na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures zakończyła przygotowania do pierwszej w regionie próby zastosowania kanadyjskiej technologii szczelinowania hydraulicznego. Celem działań będzie sprawdzenie możliwości zwiększenia wydobycia gazu na Ukrainie, z tych stref, które nie zapewniają komercyjnych przepływów gazu w technologii konwencjonalnej, w odwiertach O-6

systemically important financial institution ? SIFI

Problematyka ?ważnych systemowo instytucji finansowych? (systemically important financial institution ? SIFI) i nowego porządku regulacyjnego w sektorze bankowym zdominowała tegoroczne spotkanie szefów największych banków w Europie Środkowo-Wschodniej. W konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF) wziął udział Prezes …

Top