Tag Archives: oacute

Maj miesiącem zaskoczeń i rekordów na rynku długu

Maj miesiącem zaskoczeń i rekordów na rynku długu

Najważniejszym wydarzeniem dla rynku finansowego w maju była decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o podwyżce głównej stopy procentowej z 4,5% do 4,75%. Po serii czterech podwyżek stóp procentowych z pierwszej połowy 2011 Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła większość uczestników rynku decydując …

KOV ma już trzecią koncesję produkcyjną na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures uzyskała zgodę na zamianę kategorii dla kolejnej licencji na Ukrainie. Po niedawnej zmianie licencji Olgowskoje, przyszła kolej na Makiejewskoje, która z pięcioletniej koncesji poszukiwawczej, została przekształcona w 20-letnią koncesję produkcyjną. Oznacza to, że na kolejnym polu KOV

Stanowisko Grupy TP w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowców innych operatorów

TP jest oburzona praktykami nieuczciwych handlowców innych operatorów, podających się za pracowników Telekomunikacji Polskiej. Uważamy, że jest to czyn nieuczciwej konkurencji i jako taki powinien podlegać karze zgodnie z prawem.

Przypominamy, że Klienci mogą się przed tym procederem bronić.

Skonsoliduj swoje zobowiązania w Banku Pocztowym

Kredyt gotówkowy z przeznaczeniem na konsolidację Banku Pocztowego zajął drugie miejsce w styczniowym rankingu eksperckim kredytów konsolidacyjnych. 

Autorzy styczniowego zestawienia szukali najkorzystniejszego na rynku rozwiązania dla konsolidacji zobowiązań finansowych osoby, która chciałaby wziąć kredyt na 50 tys. zł, rozłożony na …

Top