Tag Archives: wska

Innowacje Warty przyciągają klientów

Innowacje Warty przyciągają klientów

Klienci doceniają indywidualne podejście do proponowanych im cen, szeroką ofertę ubezpieczeń oraz przyjazne i nowoczesne procedury likwidacji szkód. Dzięki temu dynamika przychodów ze składek z ubezpieczeń majątkowych oferowanych klientom indywidualnym wyniosła 102,4%, dając łącznie 2,1 mld zł przypisu składki na

Rośnie zadłużenie Polaków na bieżącą konsumpcję. Kredyty za to są coraz lepiej spłacane

2,7 mld zł ? o tyle wzrosła wartość kredytów konsumpcyjnych w pierwszych pięciu miesiącach roku ? wynika z analiz Open Finance. To niemal dwa razy tyle, co przed rokiem. Zadłużenie Polaków na konsumpcję rośnie, ale jednocześnie poprawia się spłacalność kredytów. Dziś udział kredytów

Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy za 2011 rok

Wypłatę dywidendy w wysokości 40,15 proc. zysku netto za 2011 rok, co oznacza 1,27 zł na jedną akcję zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd PKO Banku Polskiego. Podjęta dziś uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Banku.

Zaproponowana przez Zarząd wysokość …

Top