Tag Archives: oil ventures

KOV ma już trzecią koncesję produkcyjną na Ukrainie

KOV ma już trzecią koncesję produkcyjną na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures uzyskała zgodę na zamianę kategorii dla kolejnej licencji na Ukrainie. Po niedawnej zmianie licencji Olgowskoje, przyszła kolej na Makiejewskoje, która z pięcioletniej koncesji poszukiwawczej, została przekształcona w 20-letnią koncesję produkcyjną. Oznacza to, że na kolejnym polu KOV

KOV ma dwudziestoletnią koncesję produkcyjną i może wydobywać bez limitów

Kulczyk Oil Ventures uzyskała zgodę na zamianę kategorii dla licencji Olgowskoje- z poszukiwawczej na produkcyjną. Konwersja licencji oznacza, że Spółkę przestaje obowiązywać ograniczenie wydobycia na poziomie 10 proc. posiadanych zasobów. KOV będzie więc mógł produkować bez żadnych limitów.

Decyzja ukraińskich władz

Pierwszy sukces szczelinowania na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures z sukcesem zakończyła szczelinowanie pierwszego odwiertu na polu Olgowskoje na Ukrainie, uzyskując dzienny przepływ w wysokości ponad 65 tys. metrów sześciennych gazu. Olgowskoje-6 był pierwszym z dwóch odwiertów, wybranych w pilotażowym programie szczelinowania wykorzystującym nowoczesne, kanadyjskie techniki

Top