Tag Archives: Krystyna Palonka

Oficjalnie stopa bezrobocia w Chinach wynosi 4,1 proc. Są jednak wątpliwości co do wiarygodności tych danych

Oficjalnie stopa bezrobocia w Chinach wynosi 4,1 proc. Są jednak wątpliwości co do wiarygodności tych danych

Brakuje dokładnych i niezależnych informacji na temat stopy bezrobocia w Chinach. Specjaliści tłumaczą, że inna sytuacja panuje w dużych miastach, inna na prowincji. Problemem jest również zbyt mała mobilność mieszkańców. Generujący zatrudnienie program industrializacji obejmuje przede wszystkim duże ośrodki.

Według Ministerstwa Zasobów Ludzkich …

Top