Tag Archives: KOV

KOV wypracował zysk brutto niemal 5 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału 2012

KOV wypracował zysk brutto niemal 5 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału 2012

KOV zakończył kolejny kwartał najlepszymi wynikami finansowymi w historii, które przełożyły się na osiągniecie po raz pierwszy zysku brutto na poziomie 4,94 mln USD . Aktywa na Ukrainie generują rosnący przypływ gotówki, a rentowność została utrzymana na wysokim poziomie  ?

KOV ma już trzecią koncesję produkcyjną na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures uzyskała zgodę na zamianę kategorii dla kolejnej licencji na Ukrainie. Po niedawnej zmianie licencji Olgowskoje, przyszła kolej na Makiejewskoje, która z pięcioletniej koncesji poszukiwawczej, została przekształcona w 20-letnią koncesję produkcyjną. Oznacza to, że na kolejnym polu KOV

KOV ma dwudziestoletnią koncesję produkcyjną i może wydobywać bez limitów

Kulczyk Oil Ventures uzyskała zgodę na zamianę kategorii dla licencji Olgowskoje- z poszukiwawczej na produkcyjną. Konwersja licencji oznacza, że Spółkę przestaje obowiązywać ograniczenie wydobycia na poziomie 10 proc. posiadanych zasobów. KOV będzie więc mógł produkować bez żadnych limitów.

Decyzja ukraińskich władz

Top