Tag Archives: fundusz emerytalny

Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 31 maja 2012 roku

Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 31 maja 2012 roku

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 maja 2012 roku.

Lp.

Składnik aktywów

Udział w wartości aktywów

1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub

Top