Tag Archives: Draft

Problemy marketingowe

Problemy marketingowe

Aby stworzyć naprawdę dobry System Informacji Marketingowej, należy wziąć pod uwagę wiele istotnych problemów marketingowych, takich jak:

1. podtrzymywanie lojalności oraz uczciwości pracowników wobec przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni, a także uświadamianie ich odnośnie aktualnych potrzeb konsumentów;

2. powodowanie zadowolenia …

Badania obserwacyjne stosowane w marketingu

Ze względu na źródło pochodzenia informacji marketingowych możemy podzielić je na: zewnętrzne i wewnętrzne, zaś ze względu na formę ? na informacje jakościowe oraz ilościowe; można również dokonać rozróżnienia na informacje pierwotne oraz wtórne.

Obok badań marketingowych w handlu często …

Badania marketingowe

Ze względu na źródło pochodzenia informacji marketingowych możemy podzielić je na: zewnętrzne i wewnętrzne, zaś ze względu na formę ? na informacje jakościowe oraz ilościowe; można również dokonać rozróżnienia na informacje pierwotne oraz wtórne.

Gromadzeniu danych służą przede wszystkim badania …

Top