Tag Archives: CIGAR

Skuteczny coaching dla sprzedawcy

Skuteczny coaching dla sprzedawcy

Istnieją dziesiątki tradycyjnych modeli coachingu. Bez względu na nazwę - GROW, CIGAR, CLEAR - skonstruowane są w podobny sposób. Obejmują ocenę obecnych wyników, określenie luk lub obszarów wymagających poprawy, opracowanie planu zniwelowania określonych niedoskonałości i na koniec wprowadzenie w życie

Top