Tag Archives: Bank Sp

Konkurs na najlepszy Bank Spółdzielczy rozstrzygnięty

28 listopada ogłoszono wyniki konkursu na „Najlepszy bank spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS”. 

Celem konkursu jest motywowanie banków do poszukiwania  nowych rozwiązań oraz doskonalenia dotychczasowej działalności mającej wpływ na wzrost dynamiki rozwoju banków. Na podstawie zweryfikowanych danych sprawozdawczych wyłoniono najbardziej …

Top