Tag Archives: ARPU

Wyniki Netii w II kw. 2013 r. : stabilne ARPU, wyższa rentowność

Wyniki Netii w II kw. 2013 r. : stabilne ARPU, wyższa rentowność

Teaser

Netia S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za II kw. i pierwsze półrocze 2013 roku. Spółka odnotowała niewielki spadek przychodów kwartał-do-kwartału, ale wzrost zysku EBITDA i zysku netto w całym półroczu oraz stabilny poziom ARPU. Wzrost liczby świadczonych usług (RGU) na sieci

Top