Fuzja Money Expert S.A oraz A-Z Finanse S.A przy udziale kapitałowym DM IDMSA

Money Expert S.A. oraz A-Z Finanse S.A. – firmy z obszaru doradztwa finansowego – zamierzają połączyć swoje siły, aby rozszerzyć zakres działania i zwiększyć udział w rynku. Główni akcjonariusze spółek 14 lutego 2012 r. zawarli porozumienie inwestycyjne, na mocy którego zrealizowana zostanie fuzja obu firm. Powstały po połączeniu podmiot działać będzie pod marką Money Expert S.A. Jego rozwój wesprze kapitałowo Dom Maklerski IDMSA – dotychczasowy akcjonariusz A-Z Finanse. Po fuzji DM IDMSA posiadać będzie łącznie 16 proc. akcji firmy, z opcją zwiększenia udziału do 25 proc. Spółka planuje debiut na NewConnect w drugiej połowie 2013 r.
 

- Transakcja przyczyni się do dalszego wzmocnienia pozycji rynkowej Grupy DM IDMSA, poprzez zwiększenie naszej obecności w segmencie doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych. Nowa strategia Money Expert zakłada wprowadzenie do oferty rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw, co doskonale uzupełni usługi, jakie nasza Grupa jest w stanie zaoferować tego typu podmiotom. Inwestycja ta jest zatem kolejnym krokiem w realizacji naszej długoterminowej strategii budowy kompletnej, niezależnej grupy finansowej – wyjaśnia Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu DM IDMSA.
 

Celem fuzji jest podniesienie efektywności i siły rynkowej nowo powstałego przedsiębiorstwa. Według szacunków Zarządu, po połączeniu Money Expert S.A stanie się piątą co do wielkości firmą doradztwa finansowego w Polsce, z wolumenem sprzedaży kredytów hipotecznych w 2011 r. na poziomie 1,540 mln zł. Uwzględniając pozostałe obszary aktywności tzn. produkty inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe, połączona  firma będzie miała realne szanse na bycie nr 4 w Polsce.
 

- Restrukturyzacja kosztowa, prowadzona przed połączeniem przez obie spółki, doprowadziła do  uzyskania znaczących oszczędności. Szacujemy, że w wyniku fuzji ograniczymy koszty o ok. 400 tys. zł miesięcznie. Pozyskanie tak stabilnego inwestora, jakim jest DM IDMSA, daje dodatkową możliwość zwiększenia rentowności nowopowstałej firmy i solidne podstawy do dalszego jej intensywnego rozwoju na wielu płaszczyznachmówi Roman Wyszomirski, który po realizacji fuzji obejmie funkcję Prezesa Zarządu firmy.
 

Spółki rozpoczęły prowadzenie wspólnej działalności operacyjnej od momentu zawarcia porozumienia. W ciągu kolejnych sześciu miesięcy nastąpi stopniowa integracja we wszystkich obszarach działalności obu marek. Sposób zarządzania firmą opierać się będzie na jednym, wspólnym modelu, wynikającym z posiadanego know-how oraz dotychczasowych praktyk i doświadczeń.

 
Dzięki powiązaniu organizacyjnemu znacząco wzrośnie zasięg działania firmy. Robert Barański, Wiceprezes Money Expert S.A. podkreśla - Po połączeniu firma będzie posiadać 1160 Doradców oraz 40 oddziałów własnych w całej Polsce. Dzięki temu będziemy dysponować silnym zespołem ekspertów wyspecjalizowanych w różnych kategoriach produktowych, którzy dodatkowo objęci będą intensywnym programem szkoleniowo-rozwojowym. To pozwoli na efektywne wzmocnienie wszystkich sieci w istniejących strukturach sprzedażowych.


Połączenie kompetencji i know-how obu spółek gwarantuje świadczenie w pełni kompleksowych i wzajemnie uzupełniających się usług finansowych. Piotr Junak, Wiceprezes Money Expert S.A. dodaje – Jednym z celów nowo powstałej firmy jest stworzenie najszerszego portfela produktów finansowych. Firma będzie jedynym tak dużym doradcą finansowym w Polsce, który oferuje klientom dostęp do wszystkich produktów kredytowych – kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz samochodowych. Większą uwagę niż dotychczas poświęci również dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych.
 

Nowa strategia spółki przewiduje także  wprowadzenie do oferty rozwiązań finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co będzie uzupełnieniem jej dotychczasowej działalności.
 

- Decyzja o połączeniu spółek jest jednym z elementów realizacji strategii, która ma doprowadzić do znaczącego zwiększenia naszego udziału w rynku mówi Roman Wyszomirski - Aspirujemy do pozycji lidera w sektorze doradztwa finansowego pod względem dywersyfikacji i dostępności oferowanych produktów, jakości świadczonych usług, zadowolenia klientów oraz wysokiego zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy. Zamierzamy to osiągnąć dzięki zaangażowanemu udziałowi, kluczowym kompetencjom i satysfakcji z wykonywanej pracy wszystkich Pracowników firmy.

 

Krzysztof Barembruch Wiceprezes Zarządu A-Z Finanse oraz Prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego dodaje - Decyzja o połączeniu spółek jest podyktowana przekonaniem, iż proces konsolidacji na rynku usług doradztwa finansowego jest  nieunikniony. Spodziewamy się  dalszych dynamicznych zmian w branży, w których zamierzamy aktywnie uczestniczyć.Money Expert S.A. to ogólnopolska firma doradztwa finansowego, która istnieje na rynku od 2006r. Firma swoim Klientom proponuje kompleksowe finansowanie w zakresie kredytów hipotecznych, gotówkowych, konsolidacyjnych, samochodowych oraz produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych. Oferta Money Expert jest tworzona we współpracy z ponad 27 najlepszymi bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi, co gwarantuje najwyższą skuteczność na rynku i elastyczność w dopasowaniu produktu do wymagań i sytuacji Klienta. Usługi Money Expert są dostępne w 4 sieciach sprzedaży – Stacjonarnej, Activ, Partnerskiej oraz MECars.

www.moneyexpert.pl


A-Z Finanse S.A.
powstała w 2006r. i od początku swojej działalności świadczyła usługi w zakresie doradztwa finansowego i sprzedaży produktów kredytowych oraz oszczędnościowo-inwestycyjnych, we współpracy z wiodącymi bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Swoją ofertę kierują zarówno do klienta indywidualnego, osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i instytucji. Strategia dotarcia do klienta opiera się na dystrybucji produktów i usług we własnym środowisku klienta – w domu lub biurze.

www.azfinanse.pl


Dom Maklerski IDMSA
od kilku lat tworzy niezależną, polską grupę kapitałową działającą w obszarze usług finansowych. Oprócz domu maklerskiego, w skład Grupy Kapitałowej DM IDMSA wchodzą m.in. Polski Bank Przedsiębiorczości, IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz private equity inwestujący w średniej wielkości firmy – Supernova IDM Fund oraz fundusz venture capital angażujący się w przedsięwzięcia e-biznesowe - eFund.

www.idmsa.pl
Źródło informacji - Newseria

Related posts

Top